Shop Doneer

De Alfa en de Omega

Leestijd: 2 min.
Zo richting het einde van het jaar en de start van een nieuw jaar, is de volgende titel van Jezus ook prachtig om bij stil te staan: 'Alfa en Omega'. Deze titel benadrukt dat Hij voortkomt uit de eeuwigheid en dat Hij de totale tijd omvat, oftewel: Hij is groter dan de tijd. Johannes schreef in Openbaring over de zichtbare terugkeer van Jezus in heerlijkheid:
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over Hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. (Openbaring 1:7-8)
Om de volledige betekenis van de titel de Alfa en de Omega te kunnen begrijpen, moeten we een klein beetje bekend zijn met het Griekse Alfabet. Terwijl in het Nederlandse Alfabet a de eerste letter is en z de laatste, begint het Griekse Alfabet met de letter Alfa en het eindigt met de letter Omega.
Al eerder zagen dat Jezus het Woord van God is. Als Jezus zegt: "Ik ben de Alfa en de Omega", dan bedoelt Hij dat Hij het complete Woord van God is. Alles wat God wil zeggen is samengevat in Hem. Het betekent ook dat alles wat God doet, begint en eindigt met Jezus. Hij is het begin en het einde.
Als er tevens staat: 'De Here God, die is en die was en die komen zal', dan is dat eigenlijk een weergave van hetzelfde beeld. God is nu, Hij was in het verleden, en Hij zal in de toekomst zijn - allemaal tegelijkertijd. Hij is de Alfa en de Omega.
Deze waarheid heeft een speciale toepassing aan het einde van het huidige tijdperk, want de tijd zal eindigen in Jezus. Hij zal degene zijn die deze tijd tot een einde brengt. Zoals Hij Alfa was aan het begin, zo zal Hij Omega zijn aan het einde. Deze waarheid komt naar voren in het boek Hebreeën:
God, die voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die Hij (God) gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. (Hebreeën 1:1,2)
God heeft de wereld gemaakt door Jezus; Hij stond dus aan het begin stond van de schepping. Hij was Alfa. Maar Hij is ook de aangewezen erfgenaam van alles. Alles zal worden samengevat en tot zijn hoogtepunt komen in Jezus.
Als Schepper is Hij Alfa. Als erfgenaam van alle dingen is Hij Omega. Hij overstijgt de tijd. Hij komt voort uit de eeuwigheid, is door de tijd heen gereisd en teruggekeerd naar de eeuwigheid. Hij is de eeuwige, de niet-geschapene, de enige verwekte van de Vader, het begin en het einde.

Heer Jezus, U bent ook mijn persoonlijke Alfa en Omega. Ook al ben ik als mens beperkt tot de tijd; in U mag ik nu al leven in eeuwigheid. Dank U wel daarvoor. Volgens Hebreeën 12:2 staat U aan het begin en het einde van mijn geloof; dus met mijn oog gericht op U, wil ik vooruitkijkend naar een nieuw jaar, vragen dat U mij leidt in de werken die U heeft voorbereid.