Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De Almachtige kennen

Leestijd: 2 min.

We gaan nog wat verder in op de veel voorkomende naam Elohim. We zagen dat het woord ´Elohim´ is afgeleid van het basiswoord ‘el’ (macht) en dat daar de enkelvoudsvorm ‘Eloah’ vandaan komt. Het meervoud ‘Elohim’ geeft de totaliteit van God weer. Dit komt tot uitdrukking in een bekend vers uit het Nieuwe Testament, waar Paulus zegt:

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. (Romeinen 1:20)

Paulus zegt hier dat er bepaalde onzichtbare aspecten aan God zijn die zichtbaar zijn geworden in de schepping. Hij noemt die zijn ‘onzichtbare eigenschappen’ (sommige vertalingen spreken hier van ‘onzichtbare kwaliteiten’) en deze zijn vanaf dat de wereld geschapen werd constant waarneembaar. Zo kan het verstand vatten dat Hij God is.

Deze onzichtbare kwaliteiten definieert Paulus vervolgens als ‘zijn eeuwige kracht en goddelijkheid’. En daarmee komen we mijns inziens precies bij de volledige betekenis van het woord ‘Elohim’. Gods eeuwige kracht en zijn goddelijke natuur. Het woord ‘Elohim’ is eigenlijk een opsomming van de gehele God, de totaliteit van wie God is.

Wat een voorrecht dat God – doordat Hij zijn naam aan ons verbonden heeft – ons in staat stelt om Hem, Elohim, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijke karakter, te leren kennen!

Gebed van de dag

Heer, vandaag doen we voorbede voor de vele miljoenen mensen die U nog niet persoonlijk kennen, maar die uit uw schepping wel kunnen weten dat U er bent. We bidden dat hun verlangen naar de Schepper groeit en dat hun geestelijke ogen opengaan voor de Almachtige die alles heeft gemaakt!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.