sluit
Shop Doneer

De 'arm van de Heer' aanvaarden

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal buiten de legerplaats naar Hem uitgaan
Jesaja 53 begint met een waarschuwing over het gevaar dat de profetie die de profeet namens God moet overbrengen, door veel mensen met ongeloof zal worden ontvangen:
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? (vers 1)
De dienaar van de Heer die werd geïntroduceerd (in hoofdstuk 52:13-15), en die wordt voorzegd in deze profetie, wordt beschreven als de arm van de Heer. Hiermee wordt Gods kracht bedoeld die ten behoeve van zijn kinderen tussenbeide komt. Al voor die dag aanbrak werd duidelijk dat door Jezus Christus God tussenbeide zou komen om zijn volk te verlossen. Het werd allemaal vervuld in Jezus. Hij kwam om God te openbaren en zijn verlossing en genezing te brengen naar iedereen. Petrus - een ooggetuige van de aardse bediening van Jezus - somde het op:
Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, goeddoende, en allen genezend die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)
Het evangelie van Johannes past Jesaja's profetie rechtstreeks toe op Jezus:
Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?. (Johannes 12:37,38)
We moeten vasthouden aan ons geloof in Hem die de oudtestamentische profetieën vervulde. Zelfs velen van hen die zelf getuige waren van de wonderen van Jezus bleven ongelovig. Laten we niet zoeken naar wonderen en tekenen, die garanderen geen geloof. Maar laten we volharden in geloof in degene die onze verlossing verwierf; het grootste wonder aller tijden.

Dank U Heer dat U mij roept om deze wereld achter te laten. Ik proclameer dat hoewel vele van Jezus' eigen mensen Hem afwezen, ik Hem ontvang als de 'arm van de Heer' die verlossing brengt. Ik zal buiten het legerkamp naar Hem uitgaan. Amen.