sluit
Shop Doneer

De Bron van vreugde

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 12

De Bron van vreugde
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. (Psalm 4:7-8)
Ook vandaag de dag is deze vraag zo reëel. Velen vragen zich af: ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ (Beslist ook in vele andere delen van de wereld, waar armoede en nood heerst, red.)
Wereldwijd hangt een sfeer van ontgoocheling, van pessimisme in de lucht, in de westerse wereld misschien wel in het bijzonder op politiek gebied, een gebrek aan vertrouwen in leiderschap, een reeks diepe teleurstellingen, die we internationaal de afgelopen decennia hebben meegemaakt.
Maar midden in deze toestand is er een antwoord.
Wie zal ons het goede doen zien? De psalmist David vervolgt met: ‘Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’ Werkelijke goedheid kent maar één oorsprong. Die komt vanuit de Heer en als Hij het licht van Zijn aangezicht over ons verheft, verdrijft dat licht onze duisternis, onze zorgen, onze problemen, onze angsten. We worden vervuld met blijdschap.
David zegt: ‘U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden’. Overvloed in het natuurlijke leven geeft een bepaald soort blijdschap, voldoening, een gevoel van welbevinden, dat we herkennen als ‘geluk’.
Maar er is iets anders wat alleen komt door het licht van Gods aangezicht over ons leven: een waarachtige vreugde, die ver uitgaat boven alles wat we ervaren door louter materiële voorspoed, zekerheid of voldoening.
Onthoud goed dat alleen het licht van Gods aangezicht je leven betekenis en veiligheid verschaft.
Vader, met de Oudtestamentische priesterzegen uit Numeri 6 bid ik: ,,Doe Uw aanschijn over mij lichten’’, en met David in Psalm 4 zeg ik: Verhef over mij en mijn gezin het licht van Uw aangezicht Heere! Dank U wel dat U antwoordt op mijn gebed en dat onze blijdschap volkomen wordt als Uw licht ons leven doorschijnt. Amen.