Shop Doneer

De bron van ware wijsheid

Leestijd: 2 min.

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen. Houd vast aan de vermaning, laat niet los, neem haar in acht, want zij is je leven. (Spreuken 4:10-13)

Persoonlijk kan ik getuigen dat deze woorden waar zijn. Al toen ik nog een schooljongen was, kreeg ik belangstelling voor wijsheid. Ik werd student en uiteindelijk professor in de filosofie, en het woord filosofie betekent letterlijk: ’de liefde tot, of het streven naar, wijsheid’. Maar de wijsheid waar ik naar streefde, gaf me geen voldoening. Ze bracht me uiteindelijk vooral verwarring en frustratie.

Toen mocht ik me dankzij de verbazingwekkende genade van God wenden tot Hem, de ware bron van wijsheid, en tot de Bijbel, de weg waarlangs de wijsheid van God naar ons toe komt. En nu, op het moment dat ik dit schrijf, kan ik terugkijken op de veertig jaar waarin ik op deze weg heb gewandeld. En ik kan getuigen: Gods beloften zijn waar.

Hij heeft me geleid op de weg van de wijsheid en in de rechte sporen. Als ik ga, word ik niet belemmerd; als ik ren, struikel ik niet. En ik weet nog steeds dat ik niet zonder de wijsheid kan.

De waarschuwing hier is: houd vast aan de vermaning, laat niet los. Als we menen dat we alles al weten, dan zijn we pas echt in gevaar. Na veertig jaar studie van de Bijbel voel ik dat er nog zoveel meer te leren valt dan toen ik ermee begon.

Gods wijsheid is als een eindeloze oceaan. Ik heb mijn voeten nog maar pas aan de oever in het water gezet, maar alles is goed.


Gebed van de dag

Dank U hemelse Vader, voor die heerlijke verfrissende, klaterende bron van wijsheid die in mijn leven blijft stromen, als ik mij vasthoud aan Uw Woord en Uw spreken in mijn denken. Dank U wel voor Uw Woord van onuitputtelijke wijsheid. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

OOST-AFRIKA

  • Onze outreach Bijbelscholen worden erkend en trekken steeds meer studenten aan. Bid voor blijvende wijsheid en zegen over iedereen die betrokken is.
  • Bid dat onze DPM-werkers die lesgeven en materialen verspreiden gezond mogen blijven en blijven wandelen in Gods leiding en zalving. Zij reiken uit naar mensen in Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda.