Shop Doneer

De crimineel werd gekruisigd...

Leestijd: 3 min.
Vele jaren geleden hield ik rond Pasen drie keer per week openluchtsamenkomsten in Londen en predikte ik op straat. In die tijd kreeg ik eens een heel bijzondere droom. In die droom zag ik een man prediken op straat, precies zoals ik het ook deed. Hij was erg goed en er stond een menigte mensen om hem heen te luisteren. De man had echter een klompvoet en er was iets dubbels, iets vreemds aan hem. Ik vraag me af wie dat is, zei ik tegen mezelf. Twee weken later herhaalde zich precies dezelfde droom. God wil me vast iets duidelijk maken, dacht ik. Opnieuw vroeg ik me af wie die man was. Zijn boodschap was goed, maar er was iets tweeslachtigs, iets onzuivers aan hem. Terwijl ik erover zat te peinzen, zei God tegen mij wat de profeet Nathan zei tegen koning David, in 2 Samuël 12:7: ,,Gij zijt die man!'' God liet me de oude mens zien die in mij leefde. Ik besefte dat hij er nog steeds was, zelfs al was ik gered en stond ik in de bediening. Dus begon ik de Bijbel te bestuderen en ontdekte de oplossing voor mijn tweeslachtige natuur: kruisiging. Omdat het bijna Pasen was, werd ik in gedachten bepaald bij een beeld van drie kruisen op de heuvel Golgotha. Het middelste kruis was groter dan de andere twee. Terwijl ik hierover nadacht, zei de Heilige Geest tegen me:- ,,Vertel eens, voor wie was dat middelste kruis gemaakt? Denk goed na voordat je antwoord geeft.'' Ik dacht een moment na en zei:- ,,Het was voor Barabbas gemaakt.''- ,,Dat klopt. Op het laatste moment nam Jezus echter de plaats van Barabbas in."- ,,Ja, dat deed Hij.''- ,,Maar ik dacht dat Jezus jouw plaats innam?''- ,,Ja, dat is waar!''- ,,Dan moet jij Barabbas zijn...''Op dat moment begreep ik het. Ik was de crimineel voor wie dat kruis was opgericht! Het paste exact, het was aan mij aangemeten. Maar Jezus nam mijn plaats in. Mijn oude mens werd gekruisigd in Hem. Onvoorstelbaar - maar waar! Laten we een moment kijken naar wat Paulus zegt over die oude en nieuwe mens, in Ef. 4:22-24. Paulus spoort zijn lezers aan om wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens af te leggen, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Paulus spreekt dus tegen mensen die al zijn gered, maar zegt toch dat ze de oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens moeten aandoen. Dat gebeurt namelijk niet automatisch op het moment van onze redding; het is iets wat we moeten doen nadat we gered zijn. Paulus zegt dat de oude mens een steeds verdergaand verderf zal ondergaan, als gevolg van z'n misleidende begeerten. Maar de nieuwe mens is volgens Paulus geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Een betere, ook legitieme vertaling zou kunnen zijn: ,,De nieuwe mens werd naar Gods voorbeeld geschapen in gerechtigheid en heiligheid uit de waarheid.'' Dat wil zeggen: heiligheid die voortkomt uit de waarheid. We kunnen de nieuwe mens alleen ontvangen als we de waarheid over onszelf erkennen, de waarheid over de slechte natuur van de oude mens in ons, maar ook over de heilige natuur van onze 'nieuwe mens'...


Vader God, leer mij leven in de heiligheid die voortkomt uit de waarheid. Dank U dat mijn oude mens - die crimineel - met Jezus gekruisigd is (en blijft...) zodat de nieuwe mens in mij de regie voert over mijn leven, geleid door Uw Geest van Waarheid! Amen.