Shop Doneer

De definitieve werkelijkheid

Leestijd: 3 min.

Vandaag bespreken we de vijfde waarborg voor een integere belijdenis.

Het is belangrijk om op de juiste manier het bewijs van onze eigen zintuigen te evalueren. God vraagt ons niet onze ogen en oren stijf dicht te doen en te leven alsof de fysieke, tastbare wereld niet bestaat. Geloof is geen mystiek. We trekken de werkelijkheid die onze zintuigen vaststellen niet in twijfel. Nee, we trekken in twijfel dat dat de laatste (definitieve) werkelijkheid zou zijn… In Romeinen 4:16-21 laat Paulus ons eerst zien dat waarachtig geloof zich altijd afhankelijk opstelt van Gods genade. Vervolgens laat hij zien hoe Abraham een oplossing vond voor het spanningsveld tussen geloof en datgene wat hij waarnam met zijn zintuigen.

Daarom is het uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam verstorven was - hij was ongeveer honderd jaar oud - en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.

Abrahams zintuigen vertelden hem dat hij fysiek niet in staat was om vader te worden, en dat ook Sara geen kind meer kon krijgen. Toch had God hun een eigen zoon beloofd. Abraham beweerde niet, dat wat zijn zintuigen hem vertelden over zijn eigen lichaam en dat van Sara, niet reëel was. Maar hij weigerde eenvoudig om het te accepteren als definitief. Toen Gods Woord hem iets beloofde, maar zijn zintuigen hem iets anders vertelden, hield hij vastberaden vast aan Gods belofte en twijfelde niet. Uiteindelijk, nadat hun geloof op de proef was gesteld, werd zowel Abrahams lichamelijke toestand als die van Sara in overeenstemming gebracht met Gods belofte. Ze werden lichamelijk in staat gesteld een kind te krijgen.

Zo zal het ook gaan met ons. In sommige perioden kan er conflict ontstaan tussen wat Gods Woord zegt en wat onze zintuigen ons vertellen over een bepaalde situatie. Maar als ons geloof echt is en we eraan vasthouden zoals Abraham deed, en vastbesloten de juiste belijdenis handhaven, dan zal te zijner tijd de fysieke, natuurlijke toestand waar onze zintuigen ons mee confronteren, in overeenstemming worden gebracht met wat Gods Woord erover zegt.Gebed van de dag

Heer, ik hoef niet te ontkennen wat ik ervaar met mijn zintuigen, maar dank U wel, dat ik dat ook niet hoef te accepteren als een definitieve situatie. Wilt U mij leren om in geloof de juiste belijdenis uit te spreken, zoals Abraham dat deed. Ik wil Uw waarheid uitspreken omdat U bij machte bent om te doen wat U in Uw Woord beloofd heeft. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

SERVIË

    • Bid om Gods wijsheid, bescherming en leiding voor Miroslav en zijn vrouw Mila, die doorgaan met het verspreiden van Dereks onderwijs in Servië.
    • Bid dat het boek De komende opwekking, dat nu in productie is, op tijd klaar komt en een werktuig zal zijn om de Servische gelovigen voor te bereiden op de komende oogst en de terugkomst van de Heer.