Shop Doneer

De derde bevestiging: vrede

Leestijd: 2 min.
De derde bevestiging die minstens zo belangrijk is, is de vraag of er, als gevolg van het woord van de Heer, vrede is in ons hart. Gods stem zal altijd op een diep niveau Gods vrede brengen. In Kolossenzen 3:15,16 lezen we: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. De kern van deze tekst zit in het begin: ,,Laat in uw hart de vrede van Christus heersen". Het woord dat vertaald wordt met 'heersen', betekent daadwerkelijk het optreden van een scheidsrechter om bepaalde beslissingen te nemen, ongeacht of deze nu goed zijn of fout. De 'Amplified Bible' heeft een mooie alternatieve vertaling: ,,Laat de vrede (zielsharmonie die komt) van Christus heersen (voortdurend optreden als gezaghebbende scheidsrechter) in uw harten, zodat die vrede altijd de definitieve beslissing neemt over de vragen en situaties die op je weg komen.'' Zie je wat hier staat? We hebben een inwendige scheidsrechter, een arbiter, iemand die beslissingen neemt in vragen en kwesties waar we niet uitkomen. Wat is deze arbiter? De vrede van God. Als de vrede van God ja zegt, dan is het goed. Maar ervaar je niet de vrede van God, wees dan voorzichtig. Het is belangrijk er een gewoonte van te maken om te bidden: ,,Heer, als dit van U is, laat er dan vrede over komen in mijn hart". Maar als er onrust is of worsteling, en vooral als je de neiging hebt om overhaast te handelen - bijvoorbeeld omdat er emoties als woede, teleurstelling, angst, eergevoel of andere 'gevoelens van het hart' bij betrokken zijn - dan moet je op je hoede zijn. Die diepe onrust kan namelijk betekenen dat God zijn vrede heeft teruggetrokken. Hij bedoelt dan: ,,Je hebt me niet goed verstaan". Of : ,,Je past datgene wat je gehoord hebt verkeerd toe". Natuurlijk kan het verstaan van Gods stem juist ook een zekere onrust brengen, bijvoorbeeld omdat het spreken van God dat je ontvangen hebt, een radicale verandering zal brengen in de koers of de stijl van je huidige leven. Maar op een heel diep niveau zal het spreken van je hemelse Vader uiteindelijk altijd leiden tot diepe, innerlijke vrede: ,,Heer, ik weet dat U gesproken hebt en wat het mij ook kost, ik zal luisteren naar uw stem!''. Verander niet je koers voordat je die diepe innerlijke vrede hebt ontvangen. Vraag de Heer om die bovennatuurlijke vrede, die al jouw eigen redeneringen te boven gaat, en die je hart en je gedachten bewaart in Christus Jezus (zie Filipenzen 4:7).


Vader, dank U voor het voorrecht dat U mij Uw vrede wilt geven, en maak mij gevoelig en kritisch om nooit genoegen te nemen met minder dat Uw sjaloom - Uw Goddelijke vrede die Uw Woord in mijn hart bevestigt. Ik wil elke dag leven als kind van U! Amen.