Shop Doneer

De dwaasheid van de prediking

Leestijd: 3 min.

Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal Ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. (1 Korinthiërs 1:18-21)

De eerste verzen van 1 Korinthiërs zijn mijn persoonlijke getuigenis. Ik heb zeven jaar besteed aan studie van de Griekse filosofie en andere vormen van filosofie, zoals de moderne filosofie die zo’n vijftig jaar geleden in zwang was, de taalwetenschappelijke filosofie of het logisch positivisme. In Cambridge was ik twee jaar lang een leerling van Ludwig Wittgenstein. De woorden uit de Korinthe-brief ervaar ik dus als mijn persoonlijke getuigenis.

Door Gods wijsheid leerde ik God nooit kennen via wijsheid. Maar toen ik meer dan vijftig jaar geleden de dwaasheid van de gepredikte boodschap hoorde en erop reageerde, werd ik gered. Voor een professor van Cambridge was het heel wat om naar een pinkstergemeente te gaan om daar te luisteren naar de prediking van een taxichauffeur... Middenin zijn boodschap ging hij op een bank op het podium staan om het een en ander te demonstreren, maar de bank viel om en hij tuimelde met een plof op het podium. Een schoolvoorbeeld van dwaasheid. Maar mij heeft het gered; niet onmiddellijk, maar het was het handvat waardoor mijn hart openging voor de reddende boodschap:

Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.


Gebed van de dag

O, Heer Jezus, dank U wel voor die heerlijke, ‘dwaze’ boodschap van redding, die ook van mij een volger van de Heer Jezus gemaakt. Laat het zo zijn dat die boodschap van redding ook doorklinkt uit mijn leven, maar mijn omgeving, naar (ongelovige) familie, en naar alle plaatsen waar Uw Heilige Geest harten voorbereidt om U te ontvangen. Maak mij vrijmoedig! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

    • Bid voor de familie van wijlen Ricky van der Walt, bij hun verwerking van zijn plotselinge verlies. Ze waren bezorgd over het zendingswerk wat Ricky was begonnen met DPM, en opgelucht toen ze wisten dat wij in contact zouden blijven met de leiders en voorgangers met wie hij samenwerkte. Annetijie, Ricky’s vrouw, ontving een visioen om uit te reiken naar andere vrouwen met pijn in hun hart, en een maandelijkse vrouwengroep te gaan beginnen, waar zij zal spreken. De Heer antwoordt op gebed.
    • Bid om Gods gunst en zegen voor ons gevangeniswerk. We konden twee nieuwe gevangenissen voorzien van Dereks onderwijs, en in één ervan ontvingen 10 gedetineerden materiaal. Twee gevangenen belden ons op om ons te bedanken en te vertellen hoeveel het voor hen had betekend om Fundament van geloof door bijbelstudie en ander materiaal door te werken. Velen zijn erdoor beïnvloed en onderwijzen andere gevangenen.
    • Bid om een toename van verkoop en giften in deze moeilijke economische situatie, en om Gods genade tijdens de periodes van stroomstoringen, soms twee keer per dag twee uren lang.
    • Bid om Gods voortdurende bescherming voor ons kantoorteam, want de aantallen geïnfecteerden en overledenen als gevolg van het virus nemen toe. Bid bijzonder om bescherming voor diegenen die met het openbaar vervoer moeten reizen naar het werk.