Shop Doneer

De eerste reactie van de zondaar op God

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 59

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15)

De eerste reactie van de zondaar op God
Gisteren kwamen we tot de volgende definitie van bekering: bekering is een innerlijke verandering van denken, die resulteert in een uiterlijke terugkeer, of omkeer, om een totaal nieuwe richting onder ogen te zien en die in te slaan.
Het volmaakte voorbeeld van waarachtige bekering vinden we in de gelijkenis van de verloren zoon, zoals Jezus die beschreef in Lukas 15:11-32. Daar lezen wij hoe de verloren zoon zijn vader en zijn thuis de rug toekeerde en op weg ging naar een ver land, om daar alles wat hij bezat te verspelen in zonde en losbandigheid. Ten slotte kwam hij tot zichzelf, hongerig, eenzaam en in lompen gehuld, terwijl hij tussen de zwijnen zat en verlangde naar iets om zijn maag te kunnen vullen. Op dit punt lezen we, in vers 18, dat hij een besluit nam. Hij zei:
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.
Verder lezen we in vers 20 dat hij zijn besluit onmiddellijk ten uitvoer bracht:
En hij stond op en ging naar zijn vader.
Dat is echte. complete bekering: ten eerste, de innerlijke beslissing; dan de uiterlijke daad van het ten uitvoer brengen van die beslissing - de daad van de terugkeer naar vader en thuis.
In zijn eigen, natuurlijke, niet-wedergeboren, zondige staat heeft ieder mens dat ooit geboren is, God, zijn Vader, en de hemel, dus zijn eigenlijke thuis, de rug toegekeerd. In deze toestand is iedere stap die hij zet een stap weg van God en weg van de hemel. Als hij deze weg bewandelt, is het licht achter hem en liggen de schaduwen voor hem. Hoe verder hij gaat, des te langer en donkerder worden de schaduwen. Elke stap die hij zet is een stap dichter bij het einde - een stap dichter bij het graf, dichter bij de hel, dichter bij de eindeloze duisternis van een verloren eeuwigheid.
Voor ieder mens die in deze richting gaat, is er één ding dat hij het allereerst moet doen, een essentiële stap die hij moet nemen. Hij moet stoppen, hij moet van gedachten veranderen, zijn koers veranderen, omkeren, terugkeren, de tegenovergestelde kant onder ogen zien, de schaduwen de rug toekeren en in het licht kijken. Deze eerste, essentiële handeling wordt in de Schrift ‘bekering’ genoemd. Het is de eerste stap die elke zondaar moet zetten die verlangt met God verzoend te worden.
Hemelse Vader, dank U wel dat U in mij het verlangen heeft gelegd om terug te bewegen naar U. Steeds opnieuw zal ik die keuze maken Heer, want ik wil altijd zijn en blijven waar U bent. Maak dat ik door dagelijks die keuze te maken, steeds meer op U ga lijken. Amen.