Shop Doneer

De gave van eeuwig leven

Leestijd: 3 min.
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 6:23:

Gisteren zijn we begonnen met het bestuderen van de verschillende genadegaven van God. De eerste gave die we van Hem ontvangen, is gerechtigheid. Dit lazen we in Romeinen 5:15-17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. (Romeinen 5:15-17)

De tweede basisgave (charisma) die iedere christen ontvangt is eeuwig leven. Dit vinden we in Romeinen 6:23: Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Ik geloof dat gerechtigheid en eeuwig leven logischerwijs de eerste twee gaven zijn, echte basisgaven. Je bent niet gekwalificeerd voor ook maar één van de andere gaven, je staat zelfs niet op de kwalificatielijst, als je niet eerst de gave van gerechtigheid ontvangen hebt. Op basis van de gave van gerechtigheid geeft God je eeuwig leven. God kan geen eeuwig leven geven aan mensen die niet, zoals Abraham, rechtvaardig gerekend zijn. Romeinen 4:3, waar Paulus spreekt over Abraham, zegt: Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Abrahams gerechtigheid was niet iets wat hij bereikte door eigen prestaties, maar het werd hem toegerekend. Zoals ik gisteren zei: Als je gerechtigheid wilt, moet je het aannemen als een gave die je wordt toegerekend op basis van je geloof in Jezus Christus. Wees er dankbaar voor!

Dat is echter niet het einde van het proces. Je dankbaarheid leidt ertoe dat je op de juiste manier reageert. En dat is weer een andere vorm van gerechtigheid. Helemaal aan het einde van het Nieuwe Testament, in Openbaring 19, wordt de Bruid van Christus beschreven. Ze is gekleed in fijn linnen, smetteloos en blinkend, en hierover staat geschreven dat het de gerechtigheden (rechtvaardige daden) van de heiligen zijn (zie verzen 7 en 8.) Dat gaat niet over toegerekende gerechtigheid, de gave van God op basis van geloof in Jezus Christus, maar op uitgewerkte gerechtigheid - onze daden in reactie op Gods toegerekende gerechtigheid.

Met andere woorden, allereerst rekent God je jouw geloof en vertrouwen in Hem toe als gerechtigheid. Vervolgens werk je uit wat je is toegerekend. Paulus zegt in Filippenzen: Werk aan uw eigen zaligheid… want het is God, Die in u werkt (Filippenzen 2:12-13). Wat God in je werkt, dat werk jij uit. En tegelijkertijd geldt: als jij het niet uitwerkt, kan God niet meer in je werken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor de overweldigende genadegave dat U mij redt door Jezus Christus en wat Hij aan het kruis heeft gedaan, maar dat U vervolgens ook nog alle gerechtigheid in mij uitwerkt! Het is bijna onvoorstelbaar Heer, maar Uzelf stelt mij in staat om mijn eigen zaligheid te bwerken! Halleluja! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.