Shop Doneer

De gave van gerechtigheid

Leestijd: 1 min.
Jezus zei in Mattheüs 6:33:
zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.Iedere andere gerechtigheid die we proberen na te jagen is van een veel lager niveau. De enige gerechtigheid die ons toegang tot de hemel verschaft is de gerechtigheid van God, die we alleen kunnen ontvangen door geloof in Jezus. En dat is een gave. Gerechtigheid is de eerste specifieke uiting van Gods genade in het leven van hen die voor het eerst tot Hem komen door Jezus Christus. God kan niets voor ons doen, totdat Hij ons gerechtvaardigd heeft; het is het eerste wat Hij doet als we bij Hem komen.
De meerderheid van de christenen heeft dit nog niet goed begrepen. Veel van de liturgie - inclusief onze gezangen - die in veel kerken wordt gebruikt, maakt ons er voortdurend van bewust dat we nog altijd zondaren zijn. Soms lijkt het wel alsof het bijzonder geestelijk is om je voortdurend bewust te zijn van niets anders dan je eigen zondigheid. Dat is opvallend. De duivel vecht uit alle macht, om te voorkomen dat iemand zich gaat realiseren dat hij door geloof door God is gerechtvaardigd. Satan zal altijd proberen jou onder schuld en veroordeling te houden, en hij zal er ook voor zorgen dat je je daar erg godsdienstig en vroom over voelt.
Veel mensen voelen zich beschaamd of hoogmoedig als ze zichzelf zien als 'rechtvaardig' en zich zo noemen. Onbewust denken ze dat rechtvaardigheid iets is wat je moet verdienen. De Bijbel benadrukt echter dat rechtvaardigheid een gave is die niemand verdient. Het is een vrije, onverdiende gave. Je kunt het of als een gave ontvangen, of je zult het nooit ontvangen. De keuze is aan jou.

Dank U Jezus voor Uw offer. Ik proclameer dat ik rechtvaardigheid van God ontvang als een vrije en onverdiende gave, door mijn geloof in Jezus Christus. Ik neem dat geweldige geschenk van Uw genade aan, en ik proclameer dat ik gerechtvaardigd ben door geloof. Amen.