Shop Doneer

De Geest leidt een bepaalde kant op

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 206

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
(Romeinen 8:14)
De Geest leidt een bepaalde kant op
Gisteren sloten we af met Paulus’ beschrijving van hout, hooi en stro. In tegenstelling hiermee staat de directe, voortdurende, bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest in alle christelijke activiteiten. Een voorbeeld hiervan wordt beschreven in Handelingen 16:6-10:
En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de ​Heilige​ Geest​ verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te ​reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in ​Troas. En ​Paulus​ kreeg ‘s nachts een ​visioen​ te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons! Toen hij nu dit ​visioen​ gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te ​reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie​ te verkondigen.
Paulus en Silas vervulden in hun zendingswerk de rechtstreekse opdracht die Jezus aan Zijn discipelen had gegeven in Mattheus 28:19: Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen... (NBV)
In Markus 16:15 staat: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie​aan alle schepselen. Let er vooral op dat deze opdracht alles en iedereen omvat: ‘alle volken; alle schepselen’.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hadden Paulus en Silas in Phrygië en Galatië gepredikt - dat is het centrale deel van wat wij tegenwoordig Turkije noemen. Hun volgende voor de hand liggende tocht zou leiden naar de provincie Asia, die aan de westelijke rand van Turkije lag. Maar:Zij werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken.
Als gevolg daarvan trokken zij naar het noorden van Asia, naar Mysië. Van daaruit zou hun volgende voor de hand liggende tocht naar het noordoosten hebben geleid, naar Bithynië. Op dit punt probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe.
Zo werden die beide voor de hand liggende deuren voor de prediking van het Evangelie - aan de ene kant naar Asia en aan de andere kant naar Bithynië - door de regelrechte en nadrukkelijke beslissing van de Heilige Geest voor hen gesloten.
Ongetwijfeld zullen Paulus en Silas zich hebben afgevraagd wat God nu van hen wilde, of waar ze nu verder heen moesten. Maar toen kreeg Paulus ‘s nachts een visioen van een Macedoniër, die zei: Kom over naar Macedonië en help ons. Zonder verdere vragen te stellen, realiseerden zij zich onmiddellijk dat God hen naar Macedonië leidde - in het noordelijke deel van Griekenland en de zuid-oost hoek van het vasteland van het eigenlijke Europa. Zo werd het Evangelie voor de eerste keer vanuit Azië naar Europa gebracht.
Heer, dank U wel voor Uw duidelijke leiding in het leven van de apostelen destijds, waardoor in de geschiedenis gebleken is dat het Evangelie precies volgens Uw plan verbreid werd en uiteindelijk de verste hoeken van de aarde zijn bereikt, of nog steeds worden bereikt. Dank U voor Uw geniale leiding! Amen.