Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De Gemeente heeft glorieuze mogelijkheden

Leestijd: 2 min.

We hebben gezien dat de Gemeente van Jezus Christus de enige vertegenwoordiging is op aarde, die de autoriteit heeft om Zijn overwinning toe te passen en uit te werken. Ik geloof niet dat deze taak volbracht kan worden door één enkel individu. Het Lichaam van Jezus Christus heeft glorieuze mogelijkheden - gezamenlijk - om de overwinning en de autoriteit van Christus te demonstreren. Het derde hoofdstuk van Efeze leert ons dat dit Gods bedoeling is:

...opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden... (Efeze 3:10)

God heeft de Gemeente uitgekozen om als gezamenlijke eenheid Zijn veelvuldige, veelkleurige wijsheid te openbaren. Jij hebt een speciale openbaring te geven, niet alleen aan de wereld om ons heen, maar ook aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Deze speciale openbaring van Gods wijsheid manifesteert zich in de eerste plaats als Zijn genade in jouw leven. Niemand anders kan de bijzondere openbaring geven die jij te geven hebt. Gezamenlijk vormen we bovendien de samengestelde openbaring van de veelvuldige, veelkleurige wijsheid van God.

De Gemeente zijn we samen

Als ik in de inleiding vandaag noem dat de Gemeente vandaag 'glorieuze mogelijkheden' heeft om Jezus' overwinning en gezag te demonstreren, dan wil ik benadrukken dat Gods geweldige doelen niet vervuld zullen worden door één of enkele begaafde, talentvolle individuen. Het is de taak en opdracht van de Gemeente als geheel. God en de hele schepping hebben erop gewacht dat de Gemeente deze waarheid zou bevatten en haar roeping zal gaan vervullen. (Zie bijvoorbeeld Romeinen 8:18-22)

Ik wil je aanreiken dat God jou persoonlijk roept om een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel op te pakken - niet alleen maar individueel - maar ook gezamenlijk, voor je land en voor de wereld. Ik geloof dat God erop wacht dat de Gemeente effectiever aan de slag gaat met de kritieke situatie waarmee jouw land vandaag wordt geconfronteerd...

Kijk daarbij verder dan de individuele noden, want als uiteindelijk je hele land afbrokkelt en instort, dan staan de individuele noden in de schaduw van die catastrofe! We zijn in deze tijd aangeland op een punt dat zo'n catastrofe gemakkelijk kan plaatsvinden. Alleen een goddelijk ingrijpen kan het voorkomen, en de Gemeente van Jezus is de enige autoriteit op aarde om die goddelijke interventie te doen komen. In eerdere overdenkingen leerden we over de plaats van vasten als middel om onszelf te verootmoedigen, zodat we misschien Gods oordeel over ons land kunnen afwenden. Ik denk dat als het instrument van vasten wordt gebruikt, in overeenstemming met de principes van Gods Woord, er geen krachtiger wapen voor Gods volk beschikbaar is.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat ik een zekere roeping mag ervaren die uitgaat van Uw Woord, in deze roerige tijd waarin ik leef; een roeping om door vasten en gebed een verschil te maken in Nederland. Dank U Heer Jezus, dat U als de grote Doorbreker voor mij uit ben getrokken om Uw Koninkrijk te vestigen, met voor mij een speciale rol als gebedsstrijder. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MOZAMBIQUE

  • Bid dat degenen die Dereks Portugese materiaal hebben ontvangen, het niet alleen voor zichzelf gebruiken, maar het gebruiken om hun kerkleden te onderwijzen. Bid dat het onderwijs de levens van hen die het horen of lezen zal beïnvloeden.
  • Bid voor de christenen in noordelijk Mozambique waar hele dorpen zijn uitgemoord door Isis en andere terroristische groepen. Bid om bescherming voor de bedieningen in dit gebied: Operatie Mobilisatie, Jeugd met een Opdracht, Iris Ministries en de christelijke radiostations.