sluit
Shop Doneer

De gevolgen van zelfzucht

Leestijd: 3 min.

Als voorganger heb ik vele mensen ontmoet die hun problemen willen ontlopen: dat probleem kan hun vrouw zijn, hun man, hun gezin of iets waarin ze verzeild zijn geraakt. Maar ons werkelijke probleem kunnen we niet ontlopen, dat zijn we zelf! De enige manier om van dat probleem verlost te worden is het Kruis.

Ik zou het willen noemen: ‘verlossing van persoonlijke ambitie, hoogmoed en egoïsme’. Ik ben tot de conclusie gekomen dat niemand fout gaat dan alleen door hoogmoed. Hoogmoed is het belangrijkste instrument waarmee satan ons in de fout kan doen gaan en ik zie veel christenen via hoogmoed dwaalwegen inslaan.

Hoogmoed was de eerste zonde in het universum. Die vond niet voor het eerst plaats op aarde, maar in de hemel. Het gebeurde in het volle licht van de eeuwigheid en in de tegenwoordigheid van Gods heerlijkheid. Als hoogmoed zelfs dáár kan doordringen, dan kan ze hier op aarde nog veel gemakkelijker binnensluipen. Iemand zei eens dat hoogmoed de enige zonde is waarover satan ons nooit een schuldgevoel zal geven.

Een familielid van hoogmoed is zelfzucht. Hierover kan ik getuigen. Ik werd gezegend met een goed verstand en doorliep met gemak school en de universiteit. Ik was altijd heel zeker van mezelf en ik verwachtte altijd nummer één te zijn. Zo leefde ik tot mijn vijfentwintigste. Toen openbaarde God Zich aan me en begon mij te veranderen. In één specifieke nacht deed Hij een radicaal werk. Ik had geen idee wat Zijn plan was met mijn leven, maar ongeveer vier of vijf jaar na mijn bekering, trouwde ik in Jeruzalem met een Deense vrouw die een kindertehuis had. In één dag kreeg ik niet alleen een vrouw, maar ook nog acht dochters. Als er iemand was die niet in aanmerking kwam voor die positie, dan was ik het wel! Zo begon God af te rekenen met mijn zelfvertrouwen. Ik wens niemand zo’n confrontatie met ego-gerichtheid toe. Maar, prijs God, ben ik nu zover gekomen dat ik zeg: ‘Het gaat niet om mij, maar wat is Góds antwoord?’

In Filippenzen 2:3-4 staat: Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

Hier staat precies het tegenovergestelde van zelfzucht. Ik vraag me af wat er in de Gemeente allemaal niet nagelaten zou worden als deze ene regel werd nageleefd. Hoeveel wordt er niet gedaan uit zelfzuchtige ambitie! Hoeveel bedieningen worden er niet gebouwd op iemands begeerte om ergens de beste in te zijn! Ik bedoel dit niet als afbrekende kritiek, maar ik noem het wel, want het is een probleem dat het leven van de Gemeente verziekt heeft. Het is een probleem waar God mee moet afrekenen. En de enige manier om ermee af te rekenen is het Kruis.

Morgen lezen we over het Bijbelse alternatief voor zelfzucht.


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat U mij bevrijd heeft van mijn ik-gerichtheid! Mijn ego is samen met U aan het Kruis genageld, en voor zover ik nu toch nog gewoon fysiek leef, zal ik leven om Uw naam te verhogen en U eer te brengen! Help mij, om wanneer ik door omstandigheden – zoals werk, ziekte of conflicten – toch geneigd ben om op mijzelf gericht te raken, mij hiervan te bekeren en U weer in het middelpunt te stellen! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

  • Bid om een goede gezondheid, visie en Gods leiding voor Zsolt, DPM-directeur, en zijn team.
  • Bid dat alle lopende projecten spoedig afgerond kunnen worden; bid ook om goed contact met de drukkerij en een geslaagde verspreiding van ons materiaal.
  • Bid voor de verdere ontwikkeling van onze website en een toenemende bekendheid van Dereks materiaal door het internet.