Shop Doneer

De grondbetekenis van genadegave

Leestijd: 3 min.
Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
(1 Korinthe 12:4)

God is praktisch. Hij zal je geen plaats aanbieden waar je slecht voor bent toegerust. Hij zal je geen taak toewijzen zonder je het gereedschap te geven dat je daarvoor nodig hebt. Het gereedschap zijn genadegaven.

Maar liefst negen verschillende Griekse woorden worden in het Engels vertaald met het ene woordje ‘gift’, oftewel ‘gave’. Dit maakt het lastig om in sommige vertalingen precies te begrijpen wat met het woord ‘gave’ wordt bedoeld. Wij richten ons nu specifiek op slechts één van die negen Griekse woorden, namelijk ‘charisma’. Dit is ook waar ons bekende woord charismatisch vandaan komt, wat overigens vaak verkeerd wordt gebruikt. Charisma en charismatisch komen van het basiswoord charis. In het Nieuwe Testament wordt dit woord vertaald met ‘genade.’ In het seculiere Grieks wordt het meestal vertaald met ‘schoonheid’ of ‘dankbaarheid’. Ik denk dat deze vertalingen verhelderend zijn. God ziet ons als schoon, omdat we in Christus zijn.

Toen ik in het prachtige Florida woonde, kreeg ik – genietend van de zon – eens de volgende gedachte: de zon ziet nooit de schaduw, omdat die altijd aan de andere kant is van de objecten waar ze op schijnt. Ik stel me voor dat het zo ook is met God, in Zijn kijk op ons. Hij ziet niet de schaduw, want Hij straalt voortdurend met het licht van Zijn genade, en daardoor schijnen wij zelf ook – mits we zorgen in Zijn volle licht te staan en te leven.

Een basisprincipe over genade dat we goed moeten begrijpen, is dat we het niet kunnen verdienen: alles wat verdiend kan worden is geen genade. Tegelijkertijd proberen massa’s mensen het toch te verdienen. Ze zijn gewetensvol, gaan naar de kerk, doen hun gebeden, lezen hun Bijbel. Maar ze hebben nooit echt Gods genade geproefd, omdat ze zich daar nooit goed genoeg voor voelden.

Het punt is: je kunt nooit goed genoeg zijn. Dat is ook de reden waarom losgeslagen zondaars Gods genade meestal veel beter en sneller begrijpen dan mensen met een keurige, godsdienstige achtergrond. De eerste groep is er diep van doordrongen dat ze het niet verdienen en dat ook met geen mogelijkheid zouden kunnen, dus accepteren ze de genade gewoon. Anderzijds vindt de tweede groep mensen dat ze het eigenlijk best aardig doen, en vinden zij het moeilijk om te stoppen met goed te doen, met het doel Gods genade te verdienen.

Het is in grote mate afhankelijk van je achtergrond. Als je opgegroeid bent in een sociaal systeem dat veel nadruk legt op verplichtingen, dan zal het voor jou moeilijker zijn om te beseffen dat God Zijn cadeaus gewoon gratis geeft. Het mooie van Gods genade is dat Hij er naar niemand toe verantwoording voor hoeft af te leggen. Het boek Job zegt dit letterlijk: Hij legt immers van geen van Zijn daden verantwoording af (Job 33:13). Gods gerechtigheid is absoluut nauwkeurig op de jota en titel, maar Zijn genade is overvloedig en volledig gratis. O, hoe mooi is de vrijheid van Gods genade.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor het volle licht van Uw genade dat voortdurend op mij schijnt, waardoor de schaduwzijden van mijn hart, mijn fouten en vergissingen, worden verdrongen en bedekt worden door Uw genade als ik ze belijd! Dank U Heer, dat U mij door het bloed van Jezus heeft vrijgemaakt van elke schuld, om voortaan rein en heilig voor U te leven.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.