Shop Doneer

De Heer zal erin voorzien

Leestijd: 2 min.

Thema: God wil alles

Vandaag schakelen we naar het ‘moment supreme’, vanaf vers 9:
Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.
Waar staat de ram voor? Precies, Jezus. De ram is een priesterlijk dier. Het was het offeren van de prins. Waar staan horens altijd voor in de Bijbel? Kracht. Waarom was de ram verstrikt in de struiken? Wat was Jezus’ kracht? Zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Daarom kon Hij niet ontkomen. En dan dat prachtige vers 14: En Abraham gaf die plaats de naam ‘Jaweh Jireh’ - De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden. Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.
Heb je in de gaten wat God voor je in petto heeft? Wat je loslaat, wordt vermenigvuldigd. Als Abraham niet bereid was geweest zijn zoon te offeren, dan zou zijn zoon nooit zijn vermenigvuldigd. Maar wat je aan God geeft, zal Hij vermenigvuldigen. God zegent je altijd, maar wat je aan Hem overgeeft, dat zal Hij vermenigvuldigen. En dat kan van alles zijn… Je bediening, je zaak, je sociale positie… Hoe dichter je bij God komt, hoe waardevoller het wordt, tot God uiteindelijk Zijn wijsvinger richt op datgene wat er voor jou werkelijk toe doet. Hij zegt: ,,Dat wil ik van je hebben.’’ En jij zegt: ,,Heer, dit is niet eerlijk.’’ En dat klopt. Ik denk dat God niet altijd eerlijk speelt. Iemand zei eens: Alles is geoorloofd in liefde en oorlog. Een liefdesrelatie blijft niet keurig binnen de lijntjes van wat eerlijk is. In zekere zin is liefde de meest verzengende, verslindende kracht in het universum. Liefde zegt: ,,Ik wil alles van je! Ik wil je met niemand delen.’’ Onze Heer is een jaloers God. Hij zegt: ,,Ik wil je helemaal. Ik wil jou met niemand delen.’’
Vader, dank U dat ik Uw geliefde kind ben en dat U mij helemaal voor uzelf wilt. Help mij Heer, om ieder offer te brengen dat nodig is voor die exclusieve, diepgaande relatie met U – een relatie waarvoor ik bereid moet zijn al het andere los te laten. Want U bent mij alles waard. Amen.