Shop Doneer

De Heilige Geest als kracht

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we verschillende Bijbelteksten waarin de Heilige Geest staat beschreven als een persoon, en leerden we dat het belangrijk is Zijn aanwezigheid als persoon in ons leven te erkennen en koesteren. Vandaag kijken we naar een aantal teksten waarbij in de Griekse Bijbelvertalingen het woord 'de' is weggelaten voor 'Heilige Geest'. In deze teksten wordt 'Heilige Geest' dus beschreven als een kracht:

 • Mattheüs 1:18 - zij (Maria),... zwanger te zijn uit Heilige Geest.
 • Mattheüs 3:11 - hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuur.
 • Lukas 1:15 - en hij (Johannes de Doper) zal al van de moederschoot af met Heilige Geest vervuld worden ...
 • Lukas 1:35 - Heilige Geest zal over u (Maria) komen ... Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
 • Johannes 20:22 - blies Hij (Jezus) op hen en zei tegen hen: Ontvang Heilige Geest (of heilige adem).
 • Handelingen 10:38 - hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met Heilige Geest en met kracht...
 • Romeinen 14:17 - Want het Koninkrijk van God bestaat ... uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in Heilige Geest.
 • Romeinen 15:13 - ... opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van Heilige Geest.
 • Romeinen 15:16 - ... het offer van de heidenen ... geheiligd door Heilige Geest.
 • 1 Korinthiërs 12:3 - Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door Heilige Geest.
 • Titus 3:5-... door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door Heilige Geest.
 • Hebreeën 2:4- tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven (letterlijk giften, distributies van)door Heilige Geest ...
 • Hebreeën 6:4 -... deelgenoot zijn geworden van Heilige Geest ...
 • 2 Petrus 1:21 -maar heilige mensen van God, door Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
 • Judas 20 -... bid in Heilige Geest, ...

Tenslotte zijn hier nog enkele van de vele namen van de Heilige Geest die in de Bijbel voorkomen: de Geest van heerlijkheid, de Geest van zelfdiscipline, de Geest van wijsheid, de Geest van de waarheid.

Denk eens na over de betekenis van deze teksten en namen en zoek er eventueel zelf nog meer op. Neem vervolgens eens tijd om Jezus te danken voor het sturen van de Heilige Geest, waarmee Hij Zijn belofte heeft vervuld en waarmee Hij jou en mij, en al Zijn kinderen op aarde, elke dag toerust met bovennatuurlijke, Goddelijke kracht uit de hoge!

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, voor de rijkdom van Uw Woord, en dat ik door de bovennatuurlijke kracht van Heilige Geest overvloedig mag zijn in hoop! Dit bid ik vandaag speciaal ook voor mijn broers en zussen wereldwijd, waarvan sommigen - zoals in Israël, Gaza, Noord-Irak, Syrië en Oekraïne, leven onder grote druk en angst. Geef hen overvloedig Uw Geest van heerlijkheid, wijsheid en troost! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

OOST EUROPA

Branislav, directeur van het werk van DPM in Oost Europa, begint deze maand aan een reis om DPM-kantoren in verschillende landen te bezoeken. Bid dat God hem beschermt als hij onderweg is. Bid ook dat de tijd die hij doorbrengt met directeuren en medewerkers een tijd van bemoediging en verfrissing zal zijn.