Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De Heilige Geest is de vertegenwoordiger van Christus

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 196


En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
(Handelingen 4:33)
De Heilige Geest is de vertegenwoordiger van Christus
Door het hele Nieuwe Testament vinden we constant de meest volkomen harmonie en samenwerking tussen de drie Personen van de drie-enige Godheid. Toen Jezus Christus, de tweede Persoon van de Godheid, naar de aarde kwam, kwam Hij als de persoonlijke gezaghebbende vertegenwoordiger van God de Vader. Hij zocht nooit enige eer of heerlijkheid voor zichzelf. Zowel Zijn woorden als Zijn werken – Zijn wijsheid en Zijn wonderen – schreef Hij constant niet aan zichzelf toe, maar aan Zijn Vader, die in Hem woonde en werkte.
Op dezelfde manier, toen Hij op de bestemde tijd Zijn aardse bediening beëindigde en terugkeerde naar de Vader in de hemel, zond Hij op Zijn beurt de Heilige Geest tot Zijn Gemeente als Zijn persoonlijke gave en als Zijn persoonlijke vertegenwoordiger. De Heilige Geest die aldus komt als de vertegenwoordiger van de tweede Persoon, de Zoon van God, zoekt nooit Zijn eigen heerlijkheid. Zijn hele bediening op aarde en in de Gemeente is altijd gericht op het verheffen, het verhogen en het verheerlijken van degene die Hij vertegenwoordigt – dat is Christus.
Jezus sprak over dit aspect van de bediening van de Geest in Johannes 16:14-15: Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.
Hier zien we de relatie tussen de drie Personen van de Godheid uiteengezet. De Vader schenkt al Zijn autoriteit, macht en heerlijkheid aan de Zoon; de Zoon stelt op Zijn beurt de Heilige Geest aan als Zijn vertegenwoordiger, om aan de Gemeente alles te openbaren en duidelijk te maken wat Hij van de Vader heeft ontvangen.
Het is ontzettend belangrijk dat we ons realiseren dat de Heilige Geest evenzeer een Persoon is als de Vader en de Zoon; en dat Christus in deze tijd daarom één, en ook slechts één, persoonlijke en gezaghebbende vertegenwoordiger in de Gemeente en op aarde heeft. Die vertegenwoordiger is niemand anders dan de Heilige Geest.
Deze openbaring van de bediening van de Heilige Geest verschaft ons een eenvoudige manier om alles te beproeven wat beweert door de Geest geïnspireerd te zijn. Wordt Christus erdoor verheerlijkt? Als het antwoord geen duidelijk ‘ja’ is, dan kunnen we betwijfelen of wij te maken hebben met een echte werking van de Heilige Geest.
Wij zien dus een soort van goddelijke jaloezie tussen Christus en de Heilige Geest. Aan de ene kant is de Heilige Geest jaloers op iedere neiging of lering die iets afdoet aan de eer van Christus als Hoofd over de Gemeente. Aan de andere kant weigert Christus om Zijn autoriteit te verlenen aan iedere bediening of bewering die niet de unieke positie van de Heilige Geest erkent als Zijn vertegenwoordiger in de Gemeente. De heerlijkheid van Christus en de bediening van de Heilige Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dank U wel, Heer, dat U mij alert maakt om de verschillende personen van Uw goddelijke Drie-eenheid elk voldoende eer te geven en op waarde te schatten naar hun specifieke betekenis en Persoonlijkheid. Dank U dat U mij elke dag weer leert om Uw liefdevolle, leidende stem nog duidelijker te verstaan. Amen.