sluit
Shop Doneer

De juiste belijdenis

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Laten we onze belijdenis vasthouden
Het begrip 'belijdenis' wil ik graag illustreren aan de hand van het boek 'Fear no evil' van Natan Sharansky, een Joodse vluchteling. Sharansky was geen christen, maar werd evengoed door de KGB (Russische geheime politie) gearresteerd en ging negen jaar lang door allerlei ellende heen. Zijn verhaal lezend, zag ik in de KGB een levendig beeld van satan en zijn tactieken om mensen uit te putten en te ontmoedigen. Natan Sharansky liet echter de weg naar overwinning zien. Hij was een kampioen schaakspeler, en hij besloot om met de KGB te doen wat hij deed met een tegenstander op het schaakbord: hij bleef zijn tegenstander steeds één zet voor.
Hoewel hij niet in een persoonlijke God geloofde, had Natan door zijn Joodse wortels wel een bepaalde mate van godsdienst meegekregen. Om zichzelf Hebreeuws aan te leren, had hij een van de Hebreeuwse gebeden overgeschreven, om het steeds te kunnen herhalen als hij het nodig had. Veel Joodse gebeden beginnen met: ,,O Heer, onze God, Koning van het universum...'' en wat volgde was een smeekbede aan God om bij hem te zijn, zijn gezin te beschermen en hem naar Israël te brengen. Als hij onder druk kwam - bijvoorbeeld als er weer een ondervraging voor de deur stond - sprak hij dit gebed meerdere malen uit. Minstens tien keer per dag, negen jaar lang... Dat is meer dan 30.000 keer. Mijn vraag is: hoeveel christenen zouden hun gebed zo vaak blijven herhalen?
Een belangrijk doel van de KGB was om Sharansky een valse belijdenis of 'bekentenis' te laten afleggen. Als hij alleen maar zou zeggen dat hij een verrader was, zouden ze hem vrijlaten. Maar hij weigerde dit. De strijd duurde negen jaar. Door de juiste belijdenis te blijven afleggen en het juiste gebed te blijven herhalen, won hij. Hij emigreerde later als overwinnaar naar Jeruzalem. Zijn wapen was te blijven bij de waarheid. Dit verhaal zegt me veel over satans tactiek. Hij gebruikt iedere vorm van druk, indoctrinatie en leugen - met maar één doel: ons de verkeerde belijdenis te laten uitspreken. Maar de Bijbel zegt: Stelt u dan op, de lendenen omgord met de waarheid... We verslaan de duivel door vast te blijven houden aan de juiste belijdenis.

Dank U Jezus, dat U de hogepriester bent van onze belijdenis. Ik proclameer dat we de vijand verslaan, door vast te houden aan de juiste belijdenis. Ik zal mij steeds vasthouden aan U, die de Waarheid bent. Amen.