sluit
Shop Doneer

De juiste dingen belijden

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we hoe belangrijk het is dat we negatieve gedachten en leugens van de satan leren pareren met de waarheid van Gods Woord. De Bijbel leert ons dat satan dag en nacht bezig is ons aan te klagen, te beschuldigen, en ons denken te bombarderen met allerlei negatieve gedachten. (zie o.m. Openbaring 12:10) Om deze afbrekende activiteit van zijn kracht te beroven, geef ik onderstaand graag een lijst van Bijbelse aanwijzingen die ons iets positiefs geven om over te getuigen. Het is meestal geen probleem om christenen aan het praten (of belijden) te krijgen - het lastige deel is om ze (over) de juiste dingen te laten praten of belijden...
Onze eerste aanwijzing komt uit het Bijbelboek Psalmen:
Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12).
Beste vriend of vriendin, als je aan het juiste onderwerp denkt, dan begin je ook te spreken over het juiste onderwerp. Die twee gaan altijd hand in hand. Vervolgens kijken we naar Jozua 1:8, waar God tegen de Israëlieten zei:
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
De Bijbel vertelt je niet hoe je een mislukking kunt worden. Ze vertelt je hoe je verstandig kunt handelen - en de sleutel staat in dit Bijbelgedeelte. Laten we eens beter kijken naar het eerste deel van Jozua 1:8.
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen...
We moeten dus drie dingen doen: het woord van God denken, het Woord van God spreken, en het Woord van God (nauwlettend) doen. Als je zo handelt, dan ben je onkwetsbaar. Je kunt niet falen. God houdt niet méér van Jozua dan van jou. Als jij doet wat Jozua moest doen, volgen dezelfde resultaten. Het is maar net wat je denkt en waar je over spreekt, dat is beslissend voor wat je doet, en vervolgens voor je ervaringen. Dit is zo'n fundamenteel en waar principe, dat uiteindelijk zelfs onze redding ervan afhankelijk is.

Hemelse Vader, dank U wel voor uw heerlijke, levende Woord, dat me instrueert hoe ik verstandig kan handelen om mijn wegen voorspoedig te maken. Dank U voor Uw wet, die ik in de kracht van Jezus voortdurend in mijn gedachten mag houden, erover spreken, en er in diezelfde kracht van Jezus naar mag handelen. Ik heb U lief Heer, en ook Uw wet die door Uw Geest in mijn hart geschreven is. Amen.