Shop Doneer

De juiste priori-tijd...

Leestijd: 1 min.
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart ontvangen
(Psalm 90: 12)
Wat houdt dat in, onze dagen te tellen? (De New International Version zegt hier: Leer ons
op de juiste manier onze dagen tellen...) Die vraag zou ik graag willen beantwoorden met een wedervraag: Wat vind jij in jouw leven het moeilijkst te hanteren? Waaraan heb je vaak het meest gebrek? Heel wat mensen zijn misschien geneigd die vraag te beantwoorden met: geld. In mijn persoonlijke ervaring en ook in mijn observatie van anderen, is er echter iets wat nog veel moeilijker te beheren is, iets waaraan ikzelf ook nog veel vaker gebrek heb: tijd!
In mijn leven is tijd één van de dingen die ik het moeilijkst te hanteren vind. Goed rentmeesterschap over onze tijd is daarom wat mij betreft toch wel de belangrijkste test voor onze persoonlijke discipline en voor de echtheid van onze toewijding als christen.
Daarom zeg ik met heel mijn hart dit gebed van de psalmist na:
Leer ons op de juiste manier onze dagen te tellen. In de praktijk betekent dit: Leer mij om de juiste prioriteiten te stellen. Leer mij voldoende tijd te schenken aan de dingen die het meest belangrijk zijn.
Alleen als ik zo leef, kan ik een wijs hart krijgen. Uiteindelijk laten de prioriteiten die wij stellen, zien welke waarden ons leven echt regeren. Dingen waar we weinig tijd aan besteden, staan logischerwijs dus onderaan de lijst. Als uit onze tijdsindeling dan echter blijkt dat we geen hoge prioriteit geven aan dingen die werkelijk belangrijk zijn, zoals gebed en het lezen van Gods Woord, dan zal ons hele leven niet op orde zijn.
Misschien komen we in de verleiding ons te verontschuldigen: ,,Ach, ik heb gewoon niet genoeg tijd.'' De waarheid is echter: ,,Ik heb mijn tijd niet op de juiste manier gebruikt.'' Voordat het te laat is, zeg met mij de woorden van Mozes (de dichter van deze psalm) na: Leer mij op de juiste manier mijn dagen tellen...

Mijn antwoord in geloof:
Heer, zo wil ik leven; ik wil mijn tijd indelen en gebruiken onder leiding van Uw Geest die in mijn hart is uitgestort (zie Rom 5:5) Ik leg mijn leven als een onbeschreven blad papier voor U neer. Wilt U er door de Heilige Geest uw prioriteiten op schrijven? Amen.