Shop Doneer

De kandelaar - een verlicht verstand, vol van hoop!

Leestijd: 3 min.

We gaan vandaag verder met het volgende voorwerp in het heiligdom; de zevenarmige kandelaar. Deze verbind ik met het verstand - de bron van (ver)licht(ing). De kandelaar brandde op olijfolie. Deze olie vertegenwoordigt het menselijk verstand, dat wordt verlicht door de Heilige Geest.

De kandelaar en de cherubim op de ark van het verbond, die in het heilige der heiligen stond, waren allebei gemaakt van geslagen goud. Alle andere voorwerpen in de tabernakel waren van zuiver goud. Puur goud is goddelijk van zichzelf; geslagen goud (oftewel bewerkt goud) is goddelijk vakmanschap. Precies zoals de cherubim geschapen waren, is ook het menselijk denken een schepping van God. Geslagen goud vraagt een proces van vormen en uithameren van een voorwerp, volgens een bepaald patroon. Dit is volgens mij het beeld van twee aspecten van ons denken: studie en discipline. Om de kandelaar van je verstand te laten functioneren zoals God het wil, moet ze geslagen worden, oftewel gevormd.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verzet tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. (2 Korinthiërs 10:5)

Deze tekst gaat duidelijk over het gebied van ons denken. Het suggereert dat als we ons schikken naar onze eigen natuur, dan zijn onze gedachten vijandig tegenover God. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God (Romeinen 8:7). Iedere gedachte van die vijand (het vleselijke denken) moet gevangen genomen worden en in gehoorzaamheid aan Christus gebracht worden. Dat proces is het uithameren van de gouden kandelaar.

Weet je hoe je kunt ontdekken of jouw denken krijgsgevangen is gemaakt aan Christus? Als alles wat je denkt in lijn is met de Bijbel. Hiervoor is dus ook studie nodig, om de Bijbel te kennen en begrijpen.

Voordat ik tot Christus kwam ben ik opgeleid in de filosofie en heb ik waarschijnlijk meer problemen met mijn denken gehad dan de gemiddelde christen. God liet me zien dat dit het zwakke punt was in mijn leven. Hij maakte me duidelijk dat ik bescherming nodig had en gaf me de helm van hoop (zie 1 Thessalonicenzen 5:8). Hij liet me zien dat de wereld in haar manier van denken van God vervreemd is, en één van de belangrijke bedieningen van het evangelie is dat het natuurlijke, vleselijke denken van de mensen in krijgsgevangenschap wordt gebracht onder de gehoorzaamheid aan Christus. Maar God liet me ook zien dat dit in de eerste plaats gold voor mijn eigen denken - daar moest ik beginnen Het was een lange weg. Toch werd mijn denken totaal anders dan toen ik een jongeman was, en ik mocht daar vele anderen in meenemen. Ik heb bewust flink wat afgehamerd aan de kandelaar, door elke gedachte gevangen te nemen die niet beantwoordde aan Christus' waarheid. Dit is een proces waar iedere gelovige doorheen moet gaan.

Gebed van de dag

Dank U wel, Vader, dat U mij helpt mijn denken voortdurend te vernieuwen, door Uw Heilige Geest toe te staan mijn verstand te verlichten met de waarheid van Uw Woord. Help mij Uw heerlijke rijke Woord te bestuderen en mijn denken ermee te voeden. Bescherm mijn denken met de helm van de hoop - juist op momenten dat ik verward ben en ruimte geef aan mijn natuurlijke, vleselijke denken. Breng al mijn gedachten in lijn met Uw waarheid! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

DUITLAND

  • Bid om een toenemende belangstelling voor Dereks onderwijs bij de jongere generatie in Duitsland, zodat velen tot redding en een sterke christelijke wandel komen.
  • Bid om wijsheid en leiding van God bij de contacten met vrienden en supporters van het werk, en bid dat enkele van de capabele nieuwe supporters bereid zullen zijn te dienen in het bestuur van DPM.