Shop Doneer

De krachten van de toekomende eeuw

Leestijd: 4 min.

De tegenwoordige eeuw is niet blijvend, maar kent een einde. Vele Bijbelpassages noemen dit. In Mattheüs 13:39 bijvoorbeeld, zegt Jezus in Zijn gelijkenis over het onkruid dat tussen het graan is gezaaid:

De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.

In het volgende vers zegt Jezus: zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. En in vers 49 opnieuw:

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn.

Vele andere Bijbelgedeelten geven ook aan dat deze eeuw tot een einde komt. Als jij net zo denkt over de tegenwoordige wereld als ik, dan zul je zeggen: ,,God zij dank!'' Ik kan me namelijk geen erger vooruitzicht voorstellen dan dat de tegenwoordige wereld, met al haar ellende, ziekte, duisternis, verlatenheid, wreedheid en oorlog voor eeuwig zou blijven doorgaan. Maar God zij gedankt dat dit niet gaat gebeuren!

In 2 Korinthiërs 4:3-4 spreekt Paulus over mensen die het evangelie niet kunnen zien:

Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind.

Wie is de god van deze eeuw? Satan. En waarom is dit een kwade eeuw? Heel eenvoudig, omdat haar god een kwade god is. We weten dat God satan zou kunnen afzetten, maar dat is nog niet Zijn plan. Satan zal de 'god van deze eeuw' blijven zolang deze eeuw nog voortduurt. Het is echter wel Gods plan om deze eeuw te beëindigen. Als dat gebeurt, dan is satan niet langer god. Hij beseft dat heel goed. Daarom doet hij alles wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat deze tegenwoordige eeuw tot een eind komt. Realiseer je je zich dat één van de redenen dat satan wrok koestert tegen de Kerk, ligt in het feit dat de Kerk Gods instrument is om deze eeuw tot een einde te brengen? Dat is één van onze grootste verantwoordelijkheden. Deze eeuw kan namelijk niet voorbijgaan voordat wij hebben gedaan wat we moeten doen. Wat dat dan is? Hier zijn Christus' marsorders aan de Kerk:

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Satan wordt niet bedreigd door politici, niet door militairen, en niet door wetenschappers, maar door hen die het evangelie van het Koninkrijk verkondigen! Satan verzet zich tegen de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, omdat, als dat voltooid wordt, de eeuw zal eindigen en hij niet langer een god zal zijn. Bijbelgetrouwe christenen zijn de mensen die hem bedreigen.

De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over mensen die geestelijke ervaringen hebben gehad en daarna kiezen om terug te keren en hun ervaringen en Jezus Christus verloochenen. Let op vijf ervaringen die deze mensen hebben gehad:

Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest [ervaring nummer één], die de hemelse gave geproefd hebben [ervaring nummer twee] en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest [ervaring nummer drie], en die het goede Woord van God geproefd hebben [ervaring nummer vier] en de krachten van de komende wereld (geproefd hebben) [ervaring nummer vijf], en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. (Hebreeën 6:4-6)

Veel mensen vandaag - ik geloof dat ik één van hen ben - hebben de hier genoemde ervaringen genoten. We zijn verlicht geworden, hebben geproefd van de hemelse gave, het goede Woord van God en de krachten van komende wereld, en zijn deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Eén van de redenen dat God ons toestaat te proeven van de krachten van de 'komende wereld', is om onze hang naar de krachten van de 'huidige wereld' te bederven. God wil ons alvast iets laten proeven van wat zo anders en zo volkomen superieur is, dat we nooit meer gecharmeerd zullen worden van de krachten van deze tijd. Laten we ons radicaal afkeren van de krachten van de huidige tijd, en ons uitstrekken naar die superieure krachten van de komende wereld!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik wil me heel bewust bekeren van mijn hang naar de krachten van deze eeuw, en me bekeren van onverschilligheid over de geweldige krachten die horen bij Uw komende Koninkrijk! Naar die krachten zie ik reikhalzend uit, vanuit mijn liefdesrelatie met U en het kennen van Uw levende Woord! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.