Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Omdat Ik je liefheb

Leestijd: 2 min.

Gods liefde is Zijn diepste reden om dingen te doen. Die liefde is een vast fundament in ons leven. De profeet Jesaja belicht dit thema dieper als hij zegt in Jesaja 43:1-4:

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ik u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.

God geeft ons geen enkele uitleg over waarom Hij ons liefheeft. Maar Hij zegt: ‘Omdat Ik je liefheb, zal Ik alles doen waartoe Ik Mijzelf heb verbonden om te doen. Ik zal de hele geschiedenis bewegen om Mijn doelen en Mijn beloften aan jullie tot vervulling te brengen’.

God zegt niet: ‘Ik zal je bewaren voor lijden of problemen of voor gevaar’. Hij zegt niet: ‘Je zult nooit door het water gaan; je zult nooit door het vuur gaan’. Maar Hij zegt: ‘Wanneer je door het water of door het vuur gaat, zal Ik met jullie zijn’.

De geschiedenis van Israël bewijst dat dit waar is. Geen enkele andere natie is door zoveel ‘vuur’ en ‘water’ gegaan als het Joodse volk. Maar Israël bestaat vandaag de dag nog steeds.

En daarna, in Jesaja 43:5, zegt God:

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.

Er bestaat een liefde waarin geen plaats is voor angst. En dat is de enige manier waarop we deze relatie met God kunnen binnengaan: door middel van een liefde die de vrees wegneemt die ons ervan zou kunnen weerhouden ons volledig aan Hem over te geven.

Je kunt Gods liefde niet begrijpen, maar je kunt er wel op vertrouwen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, opnieuw wil ik tegen U zeggen dat ik mij volledig aan U wil toevertrouwen en daarmee ook mijn hele levenslot in Uw handen leg. Helpt U mij om in mijn hart een diep en rotsvast vertrouwen te laten groeien op Uw onmetelijke, altijd toereikende en overvloedige liefde! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.