Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De macht van de tong

Leestijd: 2 min.
De afgelopen dagen zijn we bezig geweest met de vijfde omwisseling aan het kruis: Jezus droeg in onze plaats de vloek, zodat wij de zegen van Abraham kunnen ontvangen, die God gezegend heeft 'in alles'... Vandaaruit maakten we via de Galatenbrief een uitstapje naar 'wetticisme', wat ons eveneens onder een vloek brengt. Ik zal nu een algemeen beeld schetsen van een vloek, om vervolgens uit te leggen hoe je de vloek kunt afwenden. De eigenschappen van vloeken en zegeningen zijn veelomvattend. Persoonlijk had ik nooit beseft hoe uitgebreid het principe van zegen en vloek was, totdat ik er persoonlijk mee te maken kreeg en er daardoor studie van ging maken! Ik moet zeggen dat de lessen die ik hierdoor heb geleerd en heb mogen doorgeven een krachtiger uitwerking op mensen hebben gehad dan welke andere boodschap ook. Het is een openbaring geweest die vele levens veranderd heeft. Vloeken en zegeningen zijn in essentie gewoon woorden. Ze kunnen zijn geschreven, gesproken of zelfs simpelweg alleen maar gedacht! Maar het zijn woorden die beladen zijn met bovennatuurlijke autoriteit en kracht. Spreuken 18:21 geeft al aan: Dood en leven zijn in de macht der tong. In Deut. 28 geeft Mozes een lijst van zegeningen en vloeken. De eerste 14 verzen bestaan uit zegeningen, de overige 54 verzen beschrijven vloeken. Het is een lange, beangstigende lijst. Niemand met gezond verstand zou wensen daaraan deel te hebben. Zegeningen en vloeken beïnvloeden en veranderen mensen op een dramatische manier - ten goede of ten kwade. Vaak gaan ze door van generatie op generatie, totdat er iets wordt gedaan dat er een eind aan maakt. Er zijn zegeningen en vloeken in de Bijbel die al bijna vierduizend jaar doorwerken en die vandaag de dag nog steeds hun uitwerking hebben. Waarom wij ons erin moeten verdiepen? Omdat er misschien problemen in ons leven zijn waarvoor we geen oorzaak kunnen vinden, maar die kunnen worden teruggeleid op een voorgeschiedenis, misschien zelfs vele generaties geleden. Misschien zitten we met een probleem waarvoor we geen oplossing hebben, totdat we de werkelijke aard ervan kunnen identificeren. Nogmaals, één van de onderscheidende kenmerken van zowel zegeningen als vloeken is dat ze blijven doorwerken als ze niet worden verbroken - niet noodzakelijk voor altijd, maar wel vaak gedurende meerdere generaties. In de Tien Geboden waarschuwt God dat als we valse goden aanbidden of afgodsbeelden maken, Hij de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. Dit is typerend voor een vloek. Doordat ik in Zuidoost-Azië heb gewerkt, waar de voorouders van vele mensen twee of drie generaties terug afgoden aanbaden, heb ik in de praktijk gezien hoe waar deze Bijbeltekst is. Maar gelukkig heb ik ook de geweldige uitwerking gezien wanneer mensen bevrijd werden van de vloek! Gelukkig is de kracht in het bloed van Jezus sterk genoeg om ons van elke vloek die mogelijk aan het werk is in ons leven, vrij te zetten en elke vloek, elke 'claim' van de vijand op enig gebied in ons leven, te verbreken. Zo wordt Gods volle zegen weer werkzaam in ons leven!


Hemelse Vader, dank U dat U voor eens en voor altijd heeft afgerekend met de vloek en dat Uw Goddelijke zegen rechtens mijn bestemming is door het bloed van Uw
Zoon Jezus! Amen.