Shop Doneer

De omwisseling belijden

Leestijd: 3 min.

Vandaag wil ik je graag helpen deze specifieke geestelijke omwisseling, die een grote impact heeft gehad op miljoenen levens wereldwijd, toe te passen in je persoonlijke leven. Hiervoor gebruiken we de stappen die we gisteren hebben geleerd. Misschien bespeur je een bepaalde vloek over je leven, maar je gelooft dat Jezus tot een vloek werd gemaakt aan het kruis, zodat jij bevrijd kon worden van de vloek. Als je tegemoet wilt komen aan Gods voorwaarden, dan vind je hieronder een voorbeeldgebed dat iedere voorwaarde bevat die nodig is voor bevrijding van een vloek. Zeg de volgende woorden bewust en biddend met je hart:

Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg tot God de Vader. Ik geloof dat U aan het kruis stierf voor mijn zonden en opstond uit de doden. Ik geloof dat U aan het kruis tot zonde werd gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met Uw rechtvaardigheid. U werd tot vloek gemaakt met elke vloek die over mij gekomen is, zodat ik de zegen kon ontvangen. En nu, Heer, kom ik bij U voor bevrijding van elke vloek. Ik bekeer me van elke zonde die de oorzaak was, iedere overtreding waardoor de vloek actief kon worden in mijn leven, of ik die nu zelf heb begaan of mijn voorouders. Ik ontvang Uw vergeving. Ik stel mij nu op tegen de duivel; al zijn druk en alles wat hij tegen mij probeert te gebruiken. Ik weersta hem in de naam van Jezus. Ik weiger me nog langer aan hem te onderwerpen. In de naam van Jezus spreek ik mijzelf vrij van elke vloek over mijn leven, en ik herroep wat er over mij is uitgesproken, door mijzelf of door anderen. Door wat Jezus voor mij heeft gedaan aan het kruis, spreek ik mezelf vrij in Zijn naam en ik ontvang in geloof mijn bevrijding met dankbaarheid en lofprijs. Heer, ik dank U op dit moment en prijs Uw naam. Ik geloof dat U betrouwbaar bent. Ik geloof dat U op dit moment doet wat ik U heb gevraagd. Ik wijd mijn leven aan U toe, zodat Uw zegen vanaf dit moment op mij rust. Dank U, Heer Jezus, dank U!

Neem nu de tijd om Hem te danken in je eigen woorden en ontvang in dankbaarheid wat Hij voor jou heeft gedaan en zal blijven doen. Het volgen van de stappen voor bevrijding van de vloek en het belijden van de goddelijke omwisseling lost niet noodzakelijk al je problemen automatisch op vanaf dit moment. Maar het opent wel een nieuwe manier van leven voor je. Een nieuwe periode. Ik heb met vele mensen te maken gehad die van vloeken werden bevrijd en sommigen van hen moesten daarvoor een geweldig gevecht leveren. De verandering komt niet altijd in één keer. Je moet bereid zijn de duivel te blijven weerstaan en tegen hem te zeggen: ,,Ik heb aan de voorwaarden voldaan. Jij hebt geen enkele aanspraak meer op me! Ga uit de weg - hier staat een kind van God, dus ga opzij.''

Satan merkt dat je het echt meent en zal beslist wijken. Wees dus niet ontmoedigd als je stuit op een restje overgebleven problemen. Weet dat je nu het licht tegemoet gaat en dat je de goede kant opgaat. Ik verzeker je: er is hoop! Er is vrijheid in Jezus!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.