sluit
Shop Doneer

De oorzaak van kerkscheuringen

Leestijd: 2 min.

Als men je zou vragen in één zin te zeggen wat de oorzaak is van alle scheuringen in het Lichaam van Christus, wat voor antwoord zou je dan geven? In 1 Korinthiërs 3 wijst Paulus de oorzaak aan van scheuringen in de Gemeente: het vlees. De vleselijke natuur is de oorzaak van alle scheuringen en zolang daarmee niet is afgerekend, zullen we altijd scheuringen in de Gemeente houden. Paulus schrijft in vers 3:

Want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en twist en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?

Het simpele feit dat er verdeeldheid is of twist, vormt voldoende bewijs dat wij vleselijk zijn. Paulus zegt in vers 4:

Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk?

Zolang je verdeeld bent en menselijke leiders volgt in plaats van Christus, ben je vleselijk. Ik heb predikers horen verkondigen dat christenen niet vleselijk kunnen zijn als ze veel in tongen spreken. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt: ‘Jullie zijn vleselijk, omdat jullie menselijke leiders volgen in plaats van Christus.’ Hij zei niet dat het goed was om Paulus of Apollos te volgen, maar hij zei: ‘Wie je ook volgt...’ Als de mensen dus zeggen: ‘Ik ben van Luther’, of ‘Ik ben van Wesley’, of ‘Ik ben van Calvijn’, dan vallen ze onder deze categorie.

Veel mensen denken dat theologie de oorzaak is van scheuring. Dat is het niet. Het is vleselijkheid. Natuurlijk wordt veel theologie vleselijk gebruikt, maar de grondoorzaak van scheuring in het Lichaam van Christus is het vlees, en de enige oplossing daarvoor is het Kruis. Iedereen moet daar in zijn eigen omstandigheden mee afrekenen. In Romeinen 6:6, de passage waar we steeds weer op terugkomen, stelt Paulus vast dat God in de oplossing heeft voorzien:

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou zijn en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Gods oplossing is dus kruisiging. God heeft de oplossing gegeven, maar we moeten haar wel gebruiken. Christus heeft Zijn deel gedaan, wij moeten ons deel doen.


Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, dat ik in U en door U geen slaaf meer ben van de zonde, maar dat ik mag leven in U! Als ik een slaaf ben, dan is het van U! En het juk dat ik dan draag, is vrijheid. Wat een heerlijke waarheid is dat. Help mij om nooit blind achter mensen aan te gaan, maar elke dag doordrongen te zijn van de heerlijke geestelijke vrijheid die U mij geeft, Heer Jezus! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

VIËTNAM

In twee verschillende steden coördineren Pastor D. en pastor A. onze twee vertaalteams. Bid om Gods bescherming, leiding en wijsheid bij hun werk om de onbereikten te bereiken en onderwijs te geven aan hen die het niet hebben ontvangen. Bid ook voor hun gezinnen en hun kerken.