Shop Doneer

De openbaringsgaven

Leestijd: 2 min.
…Aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; (…) en aan een ander het onderscheiden van geesten (…). Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:7-11, nadruk toegevoegd)

De eerste groep gaven die we zullen bespreken, noem ik de openbaringsgaven. De gaven van het woord van kennis en het woord van wijsheid staan op een praktische manier met elkaar in verbinding. Een woord van kennis geeft ons informatie over een bepaalde situatie. En dan vertelt een woord van wijsheid ons wat we met die informatie moeten doen. Om het anders te zeggen: kennis is informatief en wijsheid is sturend.

In elk van deze twee gaven wordt een woord gegeven, slechts een klein deel van Gods totale wijsheid of Zijn totale kennis. God heeft alle wijsheid en alle kennis, maar Hij stort niet al Zijn wijsheid en kennis over ons uit, want dan zouden we bezwijken onder het enorme gewicht. Maar als we ons in een situatie bevinden waarin we iets moeten weten of leiding nodig hebben, en het is niet beschikbaar via onze natuurlijke vermogens of zintuigen, dan geeft God in Zijn soevereiniteit een woord van wijsheid of een woord van kennis.

Als derde gave noemt Paulus de onderscheiding van geesten. Het woord onderscheiding wijst op de mogelijkheid om te herkennen, identificeren en onderscheid te maken tussen verschillende soorten geesten die tegenover ons staan, niet alleen slechte geesten maar ook goede (zoals: de Heilige Geest, goede engelen en de menselijke geest).

De gave van onderscheiding heeft meerdere doelen. Ten eerste om de sluier op te lichten die de onzichtbare geestelijke wereld bedekt. We moeten in gedachten houden dat de christelijke bediening een bediening is in de geestelijke wereld. In Efeze 6:12 zegt Paulus dat we niet vechten tegen vijanden van vlees en bloed of personen met lichamen, maar we staan tegenover een kwaad geestelijk koninkrijk, geesten van slechtheid. Het is essentieel dat we toegerust zijn om onze geestelijke vijanden het hoofd te bieden.

Ten tweede stelt de gave van onderscheiding ons in staat om te zien zoals God ziet (zie 1 Samuël 16:7), om verder te kijken dan de uiterlijke verschijning. Het derde doel van deze gave is ons te beschermen tegen misleiding. Het vierde doel van deze gave is ons in staat te stellen om een diagnose te stellen over de problemen van andere mensen, en hen te helpen.

Gebed van de dag

Gebed. Hemelse Vader, dank U wel dat U nij helpt groeien in het gebruik van de geestelijke gaven die U mij gegeven heeft. Help mij Heer, om Uw cadeaus te ontvangen en te gebruiken om daarmee Uw lichaam op te bouwen en versterken. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.