Shop Doneer

De oplossing ligt in Zijn woord

Leestijd: 2 min.
Eerder lazen we uit het bekende gedeelte uit Jesaja 55:
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. (vers 8-9)
De kloof tussen ons denken en dat van God is dus zo groot als de ruimte tussen de hemel en de aarde. De Bijbel vertelt ons dat de hemelen niet gemeten kunnen worden en de moderne wetenschap bevestigt de oneindigheid van het heelal. Er is dus een onmetelijk gat tussen Zijn wegen en gedachten en de onze. Hoe kunnen we dat gat overbruggen? Het antwoord vinden we in het volgende vers. God zegt immers in Jesaja 55:10-13:
Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Deze prachtige beeldspraak beschrijft hoe God Zijn wegen en gedachten van de hemel doet neerdalen naar ons hier op aarde.
Ten eerste komt de oplossing van boven, bij God vandaan; niet van beneden, bij ons vandaan. De mens heeft de oplossing niet van zichzelf. Voor de autonome, wereldse mens vandaag is dat een moeilijk te verteren gedachte, maar wij als mensen hebben van onszelf niet de oplossing. Als we aan onszelf worden overgelaten, komen we al snel aan het eind van onze mogelijkheden.
Ten tweede zien we dat het Gods Woord is dat zijn wegen en gedachten naar ons toe brengt. Zoals de regen en de sneeuw van de hemel naar beneden komen, en op aarde de vruchtbaarheid en groei geven waar God over spreekt, zo is het ook met het Woord dat uit Zijn mond uitgaat. De oplossing die Gods wegen en gedachten naar ons toe brengt, ligt besloten in het Woord dat Hij gesproken heeft, over jou, over je gezin, over jouw situatie of over je problemen... ja, over de hele koers van je leven. Dit is een diepe, niet te onderschatten geloofsbeslissing die ieder mens persoonlijk moet maken: de antwoorden voor al onze vragen en de oplossingen voor al onze problemen zijn altijd te vinden in Gods woord. Daarin ligt de totale richting en bestemming voor ons leven besloten.

Ik prijs U Heer, om Uw kostbare Woord vol leven en kracht. Ik wil mij ermee voeden en Uw waarheden in geloof uitspreken over mijn gezin, mijn werk, mijn familie en vrienden, mijn hele leven... want Uw woord is de waarheid en heeft altijd het antwoord. Dank U wel! Amen.