Shop Doneer

De persoonlijke gave

Leestijd: 3 min.

Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze (1 Korinthe 7:7).

Gerechtigheid en eeuwig leven zijn de eerste twee charismata, die de basis vormen voor het ontvangen van verdere gaven van God. Vandaag wil ik kort iets zeggen over de volgende categorie die ik ‘persoonlijke gaven’ noem. Hieronder valt de gave van het celibaat.

Deze gave van het celibaat is niet iets waar je hard je best voor moet doen. Je hoeft niet ascetisch te gaan leven en jezelf met pijn en moeite allerlei dingen te ontzeggen. Nee, het word je gegeven. Het is een gave. Jouw enige verantwoordelijkheid is het te ontvangen.

Paulus zegt: Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. (1 Korinthe 7:7 NBV21) Waar doelt Paulus op in deze context? Hij doelt op het ongetrouwd zijn, celibaat. Sommigen van de grootste dienaren van God hebben die gave gekregen. Paulus was er één van. Jezus was vanzelfsprekend een andere. Heb niet het idee dat je leven nooit bijzonder of spannend wordt als je niet getrouwd bent. Laat die gedachte los, want als je trouwt op die basis, dan zou je huwelijk zomaar kunnen eindigen in een mislukking. Aan de andere kant moedig ik niet iedereen aan om te zoeken naar de gave van het celibaat.

Zelf ben ik twee keer getrouwd. En ik ben blij dat ik getrouwd ben. Maar let op, Paulus was juist blij dat hij niet getrouwd was. Hij zei: ‘Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf’. Waarom gaf God die gave aan Paulus? Als je de bediening van Paulus bestudeert, dan ben je het waarschijnlijk met me eens dat als hij getrouwd was geweest, er slechts twee mogelijke gevolgen konden zijn. Of hij zou zich niet volledig aan zijn bediening hebben kunnen wijden, of zijn huwelijk zou een ramp geworden zijn. Een man die leefde zoals hij, zou nooit een succesvol huwelijk kunnen hebben.

Er is nog een andere gepaste manier om celibatair te zijn, ook als dat niet je specifieke gave (charisma) is. Jezus refereert hiernaar als Hij zegt: ‘Er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen’ (Mattheüs 19:12). De NBV21 vertaalt dit vers met:

Er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren zijn, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!’

Hier gaat het dus niet om het ontvangen van een gave. Het is een offer, een beslissing. Ik geloof dat vele prachtige dienaren van God door de eeuwen heen die beslissing genomen hebben.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor een voorbeeld als Derek Prince, en zijn diepe begrip van Uw bedoelingen met os leven! Help mij Heer, om juist op het gebied van de liefde Uw stem en bedoeling voor mijn leven te verstaan, zodat mijn leven bijdraagt aan de opbouw van Uw koninkrijk. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.