Shop Doneer

De poort naar Gods zegen open

Leestijd: 1 min.
Om de vreze des Heren in ons leven een plaats te geven en om zo dus in aanmerking te komen voor de zegen van God, hebben we geleerd over vier voorwaarden waar we aan moeten voldoen:
1. We moeten Gods Woord ontvangen en Zijn geboden koesteren.
2. We moeten ons oor neigen, dus ons hoofd buigen en luisteren naar de Wijsheid, en ons hart openstellen om inzicht te verkrijgen.
3. We moeten vurig bidden en roepen om onderscheiding te krijgen en de Heer aanroepen om begrip te mogen ontvangen.
4. We moeten naar wijsheid zoeken als naar zilver, ernaar op zoek gaan als naar een verborgen schat.
De conclusie van dit tekstgedeelte uit Spreuken - en daarmee een prima afsluiting van onze studie naar de vreze des Heren - is: Dan zal je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden.(vers 5)
Merk op dat het begrijpen van de vreze des Heren en de kennis van God (of het kennen van God) altijd samen gaan; ze zijn onafscheidelijk. Er gaat niets boven het kennen van God, de eeuwige, almachtige en alwetende Schepper. Maar zonder te leven vanuit de vreze des Heren, is het onmogelijk om God te leren kennen. Allereerst moeten we de vreze des Heren leren, alleen dan kunnen we God leren kennen.
Heeft u, heb jij een diep verlangen gekregen om de Heer te vrezen? Wilt u/wil jij aan Gods voorwaarden voldoen en reageren op Zijn aanbod? Ik geloof niet dat God ooit iets van ons heeft gevraagd waaraan we niet kunnen voldoen.
Het is door Gods genade voor ons dus mogelijk om te begrijpen wat de vreze des Heren inhoudt en hoe we God kunnen leren kennen. En dat zet voor ons de poort wijd open naar Zijn oneindige zegeningen.

Hemelse Vader, wat een genade dat Ik U mag kennen, en steeds verder mag komen op die weg naar het kennen van U, door Uw naam te vrezen en Uw Woord te koesteren als een kostbare schat. Ik wijd me toe om mijn zoektocht naar die kostbare schat van de vreze des Heren nooit te staken maar altijd te blijven zoeken als een drijfkracht in mijn leven. Amen.