Shop Doneer

De poorten van de dood

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 83

De poorten van de dood
Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.(Psalm 107:17-20)Dit is een beschrijving van mensen die wanhopig zijn. Ze zijn zo ziek geworden dat al hun eetlust is verdwenen. Hun fysieke lichaam gaat achteruit en ze wachten alleen nog maar op de dood.Maar dan lezen we dat ze ’in hun benauwdheid tot de Here riepen’. Ik vind dat sommige mensen pas heel erg laat gaan bidden! Maar God hoorde (en hoort!) zelfs die laatste, wanhopige kreet: ‘Hij verloste hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen’.Op welke manier beantwoordde God die wanhopige kreet om hulp? Het is heel belangrijk te zien dat God in de eerste plaats antwoordt op onze nood door Zijn Woord, de Bijbel. Hij zond Zijn Woord, en door Zijn Woord deed Hij drie dingen: Hij verloste, Hij genas, Hij bevrijdde.Dat zijn de drie voorzieningen van Gods barmhartigheid:Hij verlost ons van de zonden.Hij geneest onze ziekten.Hij bevrijdt ons van de macht van satan.En bedenk goed: het is allemaal door Zijn Woord… Het Woord is de belangrijkste manier waarop God onze gebeden beantwoordt, en ons leven binnenkomt. Als je wanhopig bent en het tot God uitroept om hulp, verwacht die hulp dan door middel van Zijn Woord.
Hemelse Vader, dank U wel dat U ook in mijn leven voortdurend aanwezig bent met Uw voortdurend verlossende, genezende en bevrijdende Woord! Help mij om het voor iedere nood of moeite waar ik mee wordt geconfronteerd, tot U uit te roepen, voor mijn gezin, mijn familie en ook voor mijn geestelijke familie: de gemeente!