sluit
Shop Doneer

De relatie tussen echtgenoten

Leestijd: 2 min.
De volgende relatie waarin we kunnen verwachten dat God tot ons spreekt, is de relatie tussen echtgenoten: Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam, maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. (Efeze 5: 22-24 Willibrordvertaling 1977) Ook hier zien we een heilige relatie. God heeft in Zijn oneindige wijsheid beschikt dat de man het hoofd is van zijn vrouw. Hij is verantwoordelijk voor het zorgen voor zijn vrouw en voor haar geestelijke gesteldheid. Er zijn helaas veel mannen die deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Desalniettemin is het een geestelijke opdracht voor vrouwen om zich aan hun man te onderwerpen. Het is erg gevaarlijk voor een getrouwde vrouw om te claimen dat ze Gods stem heeft verstaan en daar vervolgens naar handelt, als haar man het er niet mee eens is en er geen toestemming en zegen aan verleent. Ik ken flink wat voorbeelden waarin dit toch plaatsvond en het bracht bijna altijd een soort geestelijke ramp teweeg, omdat het tegengesteld is aan een goddelijke orde. De geest van een vrouw die zegt: ,,Het kan me niet schelen wat mijn echtgenoot zegt, ik ga het gewoon doen", is niet de houding van iemand die echt de stem van God heeft gehoord. Het is eerder een harde, rebelse houding, en rebelse mensen verstaan de stem van God niet accuraat. In omgekeerde zin geldt dit echter ook. Als we in vers 21 kijken van hetzelfde Bijbelgedeelte, dan staat daar de algemene oproep aan alle gelovigen: Weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Ik geloof dat dit de blauwdruk is voor ieder huwelijk; man en vrouw onderwerpen zich aan elkaar in de vreze des Heren. (Dan is er vervolgens ook de veiligheid voor de vrouw om zich te onderwerpen aan haar man, red.)Hoe dan ook, we mogen en moeten verwachten dat God door onze echtgenoot of echtgenote tot ons spreekt. Daarom is samen bidden ook een van de krachtigste instrumenten die God aan echtgenoten gegeven heeft; wat is er mooier dan samen de Heer zoeken en ontdekken dat God de dingen die Hij tot je spreekt, bevestigt, aanvult of bijstuurt door je echtgenoot?


Heer, vandaag wil ik bidden voor sterke, christelijke huwelijken die het luisteren naar U ook samen in de praktijk brengen, door de kracht van gebed aan te wenden in 'eenparigheid van Geest' (zie Mat. 18:19) te bidden voor hun gezin en Uw plan met hun leven. Amen.