Shop Doneer

De schoonheid van heiligheid

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Geestelijke schoonheid
Dieper ingaand op ons thema van heiligheid, komen we bij een volgend interessant gegeven: heiligheid in de geestelijke wereld, heeft overeenkomsten met schoonheid in de natuurlijke wereld. Dat wil zeggen, de eigenschap die we in de natuurlijke wereld 'schoonheid' noemen, is vergelijkbaar met de eigenschap die we in de geestelijke wereld 'heiligheid' noemen. Iedereen die schoonheid waardeert, geeft ook om heiligheid. Simpel gezegd: heiligheid is geestelijke schoonheid.
We zullen kijken naar een aantal Bijbelse uitspraken die deze waarheid onderstrepen, te beginnen met Psalm 93:5:
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen.
Onthoud alsjeblieft: het huis van de Heer is geen kerkgebouw; het huis van de Heer is het volk van God zelf. In alle generaties is heiligheid het aspect dat Gods volk siert, het past bij Zijn volk, het zorgt ervoor dat het volk er op zijn best uit ziet. Heiligheid is overigens ook wat God als eis stelt voor Zijn huis (Zijn volk). 'De schoonheid van heiligheid' is een zin die verschillende keren in de Bijbel herhaald wordt, onder meer in deze verzen:
Buig u neer voor de HEERE in zijn heerlijke heiligdom (NIV: in de schoonheid van heiligheid), beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.(Psalm 96:9 HSV)
Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie (NIV: schoonheid van heiligheid). (Psalm 29:2, NBV)
Ik heb te maken gehad met vele soorten christenen, en ik heb ontdekt dat veel mensen die aan de buitenkant misschien weinig hebben om trots op te zijn, vaak een hogere graad van heiligheid bezitten (voor zover 'heiligheid' zich laat aanduiden in gradaties). Als voorbeeld: ik kende ooit twee kinderen met het Down syndroom. In zekere zin zijn deze mensen en kinderen heel eenvoudig. Maar wanneer het aankomt op het kennen van God op hun eigen manier, dan kennen zij Hem veel beter dan de meesten van ons. Zij hebben de innerlijke schoonheid van heiligheid, ook al gaat dit gepaard met uiterlijke afwijkingen, zoals lichamelijke zwakheid of vervormingen. Als ik moest kiezen (hoewel God dat niet van me heeft gevraagd), dan zou ik liever de innerlijke schoonheid van heiligheid hebben dan elke andere vorm van elegantie, kracht of macht. Ik verlang zeer naar die schoonheid voor anderen en voor mezelf, want de aanbidding die God aanneemt, is aanbidding die mooi is gemaakt door de heiligheid in de aanbidder.

Vader, wilt U mij de schoonheid van Uw heiligheid laten zien. Wilt U mij ook leren om deze in de natuur te herkennen. Ook wil ik voor mijzelf heiligheid najagen als sieraad, omdat dit bij mij past als kind van U, een heilige God. Ik bid ook voor de Gemeente, dat zij zichzelf zal tooien met heiligheid, zodat we klaar zijn om U te ontmoeten Heer. Amen.