Shop Doneer

De toetssteen van relaties

Leestijd: 2 min.

Er zijn twee punten in de gebeurtenis in Antiochië, waarover we de afgelopen twee dagen lazen, die belangrijk zijn om op te merken.

Ten eerste, de bevestiging van Paulus en Barnabas kwam door medegelovigen met een bewezen integriteit en volwassenheid. Dat is belangrijk. Het doet er wel degelijk toe door wie God tot ons spreekt. Als het een gelovige is waarvan we weten dat hij of zij trouw, volwassen en integer is, dan heeft dat over het algemeen meer te zeggen dan wanneer het komt van een instabiele of nieuwe gelovige, of iemand die niet echt een godvrezend leven leidt. Overigens moet worden opgemerkt dat God door jonge, nieuwe gelovigen soms juist ook heel rake dingen kan zeggen. De 'eerste liefde' voor God kan soms bijzondere geestelijke gevoeligheid geven en bovendien kan het feit dat nieuwe gelovigen nog niet beïnvloed zijn door 'kerkcultuur', heel verfrissend werken.

Ten tweede, echte geestelijke mensen gaan niet op eigen initiatief iets doen, zonder rekening te houden met de mening van hun medegelovigen. Dat respecteer ik in het karakter van Paulus. Hij wist dat God hem had geroepen, maar hij ging niet zomaar op weg met de mededeling: ,,Nou jongens, de groeten, ik ga". Nee, hij wachtte op God, samen met zijn medegelovigen, totdat zijn roeping was bekrachtigd en bevestigd. Daarna ging hij op weg met hun ondersteuning en hun gebed. Ik wil benadrukken: we zouden allemaal op diezelfde manier te werk moeten gaan.

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. (Spreuken 27:17, NBG)

In deze tekst zien we de grote waarde van menselijke relaties. Het is belangrijk om te zien dat ons vermogen om God te horen spreken door anderen heen voor een groot deel afhangt van het soort relatie dat we met hen hebben. Met andere woorden, hoe beter onze relatie is met anderen, hoe beter we Gods stem door hen heen verstaan, of bevestiging ontvangen van wat God al tot ons heeft gesproken. Goede relaties zijn heel, heel belangrijk in het verstaan van Gods stem.

Gebed van de dag

Vader, wilt U mijn relaties zegenen en steeds mensen geven in mijn leven die namens U tot mij spreken. Help mij om ook op die manier Uw stem te verstaan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

TURKIJE

  • Bid om bescherming voor Father Trdat, onze DPM-vertegenwoordiger in Turkije, en zijn lokale staf, aangezien de spanningen tegen christenen dagelijks oplopen.
  • Bid voor de short-term bijbelschool van DPM in Turkije, die dit jaar zal beginnen. Het onderwijs zal gebaseerd zijn op Fundament van geloof door bijbelstudie en de video boodschappen over De Pijlers.