Shop Doneer

De uitvoerder van de zegen

Leestijd: 1 min.
De Heilige Geest is de uitvoerder en uitdeler van de erfenis van 'de zegen van Abraham' (Galaten 3:14). In Genesis 24 lezen we een prachtig verhaal dat deze waarheid onderstreept. Het verhaal gaat over hoe Abraham een bruid zoekt voor zijn zoon. Het is een eenvoudige maar schitterende gelijkenis met vier belangrijke hoofdpersonen. Abraham weerspiegelt God de Vader; Izak (Abrahams zoon) weerspiegelt de eniggeboren Zoon van God, en Rebekka (de bruid) weerspiegelt de Kerk (de bruid van Christus). De echte hoofdpersoon in het verhaal is de dienaar van Abraham. Hij weerspiegelt de Heilige Geest. Als we het hoofdstuk lezen met dit in onze gedachten, dan zien we ongelofelijke waarheden.
Aan het begin van het hoofdstuk wordt vermeld dat al het bezit van Abraham onder het gezag stond van zijn dienaar. Hij was de beheerder en uitvoerder van het volledige bezit van Abraham (de vader) en Izak (de zoon). Dit geldt ook voor de Heilige Geest. Hij is de beheerder en gemachtigde uitvoerder van de gehele rijkdom van de Godheid. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Maar de uitvoerder van onze erfenis is de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kunnen we onze erfenis niet ontvangen en er niet van genieten.
Als de Bijbel het heeft over onze erfenis als kinderen van Abraham, is dit meestal een verwijzing naar het ontvangen van de belofte van de Heilige Geest. Alleen Hij kan ons alle zegeningen geven die bij die erfenis horen. De zegen van Abraham zijn 'alle dingen' (Genesis 24:1), maar de uitvoerder van deze zegen is de Heilige Geest. Dat geldt dus ook voor Paulus' specifieke vermelding in Galaten, over het ontvangen van de belofte van de Geest.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat de Heilige Geest de uitvoerder is van mijn erfenis, en ik ontvang in geloof de belofte van de Heilige Geest - de zegen van Abraham in alle dingen. Omdat Jezus tot een vloek werd gemaakt mag ik de zegen binnentreden. Amen.