Shop Doneer

De vier basisfeiten van het Evangelie

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 78

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
(1 Korinthiërs 15:1-4)

De vier basisfeiten van het Evangelie
Vorige week hebben we geloof bekeken in de ruimste betekenis, met betrekking tot alle beloften van God die we in de Bijbel vinden. Er is echter één boodschap van de Bijbel die van het allergrootste belang is, omdat die boodschap beslist over de eeuwige bestemming van elke menselijke ziel. Dat is wat we meestal het ‘Evangelie’ noemen.
Wanneer mensen over ‘het Evangelie’ spreken, hebben zij vaak iets enigszins vaags in gedachten, waarvan zij het gevoel hebben dat het onmogelijk op een heldere of verstandelijke manier te definiëren is. Zelfs in de prediking van ‘het Evangelie’ ligt er vaak zoveel nadruk op een emotionele reactie, dat de indruk ontstaat dat verlossing bestaat uit een emotionele ervaring.
Toch is dit onjuist en zeer misleidend. De echte boodschap van het Evangelie bestaat uit vaste, eenvoudige feiten; en verlossing is het kennen van deze feiten, die geloven, en ernaar handelen. Wat zijn die feiten?
Nu is het niet alleen ter wille van hem (Abraham) geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:23-25)
Paulus vermeldt hier drie feiten van het Evangelie:
1. Jezus werd aan de doodstraf overgeleverd om onze overtredingen.
2. God wekte Jezus weer op uit de doden.
3. Als we dit geloven, dan zullen we voor God als rechtvaardigen worden aangenomen.
In 1 Korinthiërs 15:1-4 herinnerde Paulus de christenen te Korinthe aan de Evangelieboodschap die hij gepredikt had en waardoor ze gered werden:
Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
Zoals het Evangelie hier door Paulus wordt samengevat, bestaat het uit drie eenvoudige basisfeiten:
1. Christus stierf voor onze zonden.
2. Hij werd begraven.
3. Op de derde dag werd Hij opgewekt.
Als we naast elkaar zetten wat deze passages uit de brieven van Paulus ons leren, dan zien we de vier basisfeiten die samen het Evangelie vormen. Deze feiten gaan uitsluitend over Jezus Christus zelf - niet over Zijn aardse leven en onderwijs, maar over Zijn dood en opstanding:
1. Christus werd door God de Vader aan de doodstraf overgeleverd om onze zonden.
2. Christus werd begraven.
3. God wekte Hem op de derde dag op uit de doden.
4. Wij ontvangen gerechtigheid van God door deze feiten te geloven.


Heer, wat is het Evangelie toch rijk! Dank U, Dank U, dank U, Vader! En dank U, lieve heer Jezus, voor de onmetelijke prijs die U heeft betaald om onze redding, ons heil en ook ons geestelijke mandaat om de wereld met Uw redding bekend te maken, gestalte te geven. Amen.