Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De vijfde colonne

Leestijd: 2 min.
Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten?
Een afkeer hebben van wie tegen U opstaan?
Ik haat hen met een dodelijke haat,
mijn eigen vijanden zijn het.
(Psalm 139: 21, 22)
Is het jou en mij als christenen geoorloofd deze woorden van David na te zeggen? Ja - als we tenminste ook nazeggen wat David in de volgende twee verzen zegt: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, zie, of bij mij een heilloze weg is. De vijanden van God waarover we ons het meest druk moeten maken, zijn overigens niet degenen die ons van buitenaf aanvallen, maar die zich in ons hart bevinden...
In 1936 was er in Spanje een burgeroorlog. Uit die tijd stamt het begrip 'de vijfde colonne'. Een Spaanse generaal belegerde een stad. Toen een tweede generaal hem vroeg naar zijn strategie om de stad in te nemen, antwoordde de eerste generaal: ,,Ik heb vier colonnes die de stad aanvallen. ,,Ik laat ze de stad aanvallen vanuit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Maar ik verwacht dat mijn vijfde colonne uiteindelijk de stad zal innemen...'' Dus de tweede generaal vroeg logischerwijs: ,,Waar bevindt die vijfde colonne zich?''. Het antwoord was kort en simpel: ,,Die is al in de stad zelf.''
Zo is het ook met ons. Van buitenaf kunnen we nooit verslagen worden, maar er bevindt zich een vijfde colonne van Gods vijanden in ons hart, die uiteindelijk onze nederlaag zal betekenen als we er niets aan doen. Een jongeman beleed eens tegenover mij dat hij te kampen had met gevoelens van lust en onreine gedachten. ,,Maar'', gaf hij eerlijk toe, eigenlijk vind ik die gedachten wel prettig en daardoor laat ik het steeds weer gebeuren. Kan God me hiervan bevrijden?'' Mijn antwoord was kort en krachtig: ,,Beslist niet. God bevrijdt ons van onze vijanden, niet van onze vrienden...'' We kunnen ons niet veroorloven bevriend te zijn met de vijanden van God.
Voor grote delen van het Lichaam van Christus vandaag is het zo belangrijk dat we ons bewust zijn van deze strategie van de vijand en zijn pogingen leren herkennen om ons van Gods waarheid af te leiden. Op allerlei manieren en met allerlei leugens probeert de tegenstander in ons denken door te dringen, en op die manier de waarheid van Gods Woord die in ons is, uit te wissen of om te buigen. De duivel zal liever proberen om heel subtiel in ons denken door te dringen, dan dat hij heel open en frontaal de aanval opent met zijn leugens.
Daarom is het van cruciaal strategisch belang dat we Gods waarheid voortdurend en overvloedig koesteren in ons hart en in ons denken. Als we zorgen dat ons denken vol is van Gods Woord, dan herkennen we de leugens van de vijand, die heel subtiel als een vijfde colonne ons denken probeert binnen te dringen en Gods waarheid te vertroebelen. Maar Jezus, die Zichzelf openbaart als de Waarheid (zie Joh. 14:6) is zelf in ons komen wonen door Zijn Heilige Geest, die de Geest van de waarheid is - door Hem en met Hem zijn we bestand tegen elke aanval van de vijand.

Mijn antwoord in geloof:
Heer Jezus, dank U wel dat U in mij woont, als een garantie en wapen tegen de misleidingen van de vijand. Laat U mij zien of ik een 'vijfde colonne' in mijn hart koester en help mij ervan af te komen. Dank U wel voor Uw volmaakte, volbrachte werk op Golgotha Heer, waardoor ik elke vijandige indringer in mijn denken krijgsgevangen neem en overwin in Uw naam (zie ook Korintiërs 10:3-4!) Amen.