sluit
Shop Doneer

De volgende stap

Leestijd: 2 min.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
(Psalm 119: 105)
In dit vers richt de psalmist zijn aandacht op de manier waarop wij ons een weg banen door deze wereld. Hij concentreert zich op de twee belangrijkste onderdelen van ons vermogen om vooruit te komen: de voeten waarmee we lopen en het pad waarop wij gaan.
**Iets verderop, in Spreuken 6:23, geeft de Bijbel een heel specifieke betekenis aan de woorden 'lamp' en 'licht' die onze bekende psalmtekst van vandaag ons aanreikt. In staat namelijk: Want een gebod is een lamp en onderricht (NIV: de Wet) is een licht. (HSV) Het is altijd bijzonder, mooi en leerzaam als de Bijbel de Bijbel uitlegt... (red.)
David geeft ons de heerlijke verzekering dat we nooit in duisternis zullen hoeven wandelen, zolang we Gods Woord (Zijn Wet) volledig vertrouwen en gehoorzamen.
Er zullen tijden komen dat de wereld rondom ons volledig in duisternis is gehuld. Het zal dan onmogelijk zijn verder te kijken dan een paar meter in elke richting.
Misschien liggen er problemen voor ons die nog niet zijn opgelost. Misschien dreigt om de hoek zelfs gevaar.
Temidden van dit alles krijgen we echter één garantie: als we oprecht gehoorzaam zijn aan Gods Woord, zoals het in een bepaalde situatie aan ons is geopenbaard, dan zullen we nooit in duisternis wandelen.
We zullen onze voet nooit zetten op een verraderlijke plek, die ons doet struikelen en letsel toebrengt, of die ons zelfs noodlottig wordt.
Deze garantie betreft echter maar één specifiek gebied, namelijk de plek waar we onze volgende voetstap zetten. God belooft ons niet dat we verder zullen kunnen zien dan de volgende stap. Verder dan die ene stap zal het misschien volledig onduidelijk zijn wat ons te wachten staat, maar dat is niet onze zorg. Alles wat God van ons verlangt, is dat wij de volgende stap nemen in eenvoudige gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Het grootste gevaar dat we lopen, is dat wij zullen proberen om te ver vooruit te turen in de duisternis. Als we dat doen, dan zien we misschien voorbij aan de plek waar we onze volgende voetstap moeten neerzetten. Dat is namelijk de enige plaats die op dit moment voor ons verlicht is.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, dank U wel dat Uw gebod voor mij is als een lamp, en Uw Wet als een licht, zodat ik precies weet waar ik mijn voet op dit moment moet neerzetten in gehoorzaamheid aan uw Woord. Ik laat mijn toekomst aan U over en leg mijn leven in Uw handen. Amen.