Shop Doneer

De voorziening is in de beloften

Leestijd: 4 min.

Gisteren zagen we dat een leven van vermenigvuldiging van Gods genade en vrede uitgangspunt is voor gelovigen in de Heer Jezus. We sloten af met de waarheid dat in het kennen van Jezus alles al besloten ligt - in elke denkbare nood is al voorzien in Christus. Dit lezen we ook glashelder in de volgende zin van onze basistekst:

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort (2 Petrus 1:3)

2. ...heeft ons alles geschonken…

Let even op de tijd waarin dit taalkundig geschreven staat, de voltooide tijd: heeft geschonken. Er staat niet ‘zal u schenken’Nee, Hij heeft ons alles al geschonken. Dat is een adembenemende uitspraak – als je het niet opmerkt en eraan voorbijgaat, dan mis je wat God aan je gegeven heeft. God heeft ons al alles gegeven wat we ooit zullen nodig hebben - voor tijd en eeuwigheid. Neem even een moment om deze adembenemende waarheid tot je te laten doordringen en spreek het hardop voor jezelf uit. ,,God heeft mij in Jezus alles al gegeven wat ik ooit nodig zal hebben - voor tijd en eeuwigheid.’’ Als je God blijft vragen om dingen die Hij je al heeft gegeven, dan ben je aan het bidden en leven op basis van een enorm misverstand.

3. ...door het kennen van Jezus

We onderzoeken Gods voorziening nog even wat nader door het volgende deel van vers 3 te lezen, wat ons direct brengt bij stap 3 in ons proces van vervolmaking; …door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Zoals we al zagen in de eerste helft van vers 3; elk aspect van ons leven ligt al besloten in het kennen van Jezus. Niet in het kennen van theologie, maar in het kennen van God… Ik herinner me de tijd dat ik op school Franse taalles had. Ook al haalde ik goede cijfers voor Frans, toen ik uiteindelijk naar Frankrijk ging en daar Frans hoorde spreken, vroeg ik me af wat voor taal het eigenlijk precies was die ik geleerd had op school!... Eén van de dingen die er bij ons op school echt in was gedrild, is dat het Frans twee woorden heeft voor ‘kennen’, namelijk savoir – het kennen van feiten – en connaître en het kennen van iemand. Houd goed in gedachten dat het soort kennis waar we het hier over hebben niet savoir is, maar connaître. Het gaat om het kennen van een Persoon, namelijk Christus Jezus.

4. ...De voorziening is in de beloften

In de eerdere verzen werd ons verteld dat door het kennen van Hem Die ons roept, ons alle dingen gegeven zijn. Misschien vraag je je af: Hoe heeft God me al alles gegeven wat ik ooit nodig zal hebben? Ik denk dan namelijk niet dat ik het al ontvangen heb… Het volgende vers maakt het antwoord op deze vraag heel duidelijk: Daardoor (door Zijn glorie en deugd) heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken (Let op: ‘heeft geschonken’ ) opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (vers 4)

Waar is Gods voorziening voor ons? In de beloften! Dit is waarheid nummer 4 in ons proces van ver-volmaking; en het zou goed zijn om dit net als eerder hardop tegen jezelf te zeggen, zodat je het goed onthoudt: De voorziening is in de beloften.

Als we Gods beloften geloven en gehoorzamen aan wat God zegt, dan zullen we merken dat we totale voorziening hebben ontvangen voor elke nood. Het resultaat van geloven in en gehoorzamen aan wat God zegt en wat Hij belooft, is verbazend.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wilt U mij diep doordringen van dit geheimenis, dat ook in mijn leven in alles wat ik nodig heb al is voorzien in Uw beloften. Ik prijs U en dank U dat Uw beloften mij steeds hoger optrekken in Uw volmaakte niveau van voorziening voor Uw kinderen. Dank U Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.