Shop Doneer

De weg naar vrijheid leidt omhoog

Leestijd: 2 min.
Offer dank aan God en betaal de Allerhoogste uw geloften.
Roep Mij aan in dagen van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
(Psalm 50: 14 - 15)
In deze psalm zien we de goddelijke uitweg bij alle moeilijkheden die we op onze weg kunnen tegenkomen. Misschien zit je er juist op dit moment midden in. Alles zit je tegen, omstandigheden zijn moeilijk en je ziet nauwelijks een uitweg.
Luister dan eens naar de woorden van de psalmist die ons leert: De uitweg leidt omhoog, dus: offer dank aan God. Dat klinkt in jouw situatie misschien zinloos of nauwelijks haalbaar. Ik raad je aan: Probeer het toch! Midden in al je problemen mag je stoppen met tobben en beginnen God te danken. Verhef je stem tot God, niet met geklaag, maar in lofprijs. Bied Hem een offer van dankzegging aan.
Besef dat een offer je altijd iets kost, anders is het immers geen offer. In jouw situatie staat het je misschien tegen om God te gaan danken. Maar daarom is het juist een offer... En jouw offer behaagt God - Hij schept vreugde in jouw offer. God belooft als antwoord daarop: ,,Als je Mij midden in al je problemen jouw offer van dankbaarheid aanbiedt, dan zal Ik ingrijpen ten behoeve van jou. Ik zal je bevrijden en jij zult Mij eren.'' In het laatste vers van deze psalm keert God naar dit thema terug en zegt: Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.
God wacht erop jou te bevrijden, maar Hij vraagt van je dat je voor Hem de weg baant. Je doet dat op het moment dat je Hem je dank gaat offeren.
Paulus en Silas bevonden zich in Filippi in de zwaarst bewaakte afdeling van de gevangenis. Hun voeten waren zorgvuldig in het blok gesloten, hun ruggen bloedden na een vreselijke geseling. Desalniettemin waren ze rond middernacht, in het uur van diepe duisternis, aan het bidden en zingen. Plotseling greep God in en gebruikte daarvoor een aardbeving. Op hetzelfde moment waren ze bevrijd en even later werd de gevangenisbewaarder bekeerd (Handelingen 16: 22-34). Ze hadden met hun lofprijs de weg gebaand voor Gods ingrijpen.
Wat een heerlijke les, dat wij midden in de kerker van onze problemen de weg kunnen banen voor Gods ingrijpen in onze situatie. Breng Hem te allen tijde een lofoffer!

Mijn antwoord in geloof:
Heer, op dit ogenblik wil ik U prijzen en danken, ondanks problemen of nog onbeantwoorde gebedspunten die er in mijn leven zijn. Ik prijs Uw naam dat er altijd een weg is uit de problemen, de weg omhoog, naar Uw heiligdom, waar ik in Uw aanwezigheid ben en met mijn lofprijs U groter maak dan al mijn problemen. Amen.