Shop Doneer

De wortel van verslaving

Leestijd: 3 min.

Toen ik in de jaren zestig betrokken raakte bij de bevrijding van boze geesten, pakte ik vooral de duidelijk zichtbare zonden aan. Mensen hadden bevrijding nodig van nicotine, alcohol of drugs. Na een poosje ontdekte ik echter dat eigenlijk maar ‘kleine takjes’ gesnoeid werden, terwijl de dikkere takken waar ze uit voortkwamen, bleven zitten. Eén van die takken was frustratie. Als je niet met frustratie (pijn, teleurstelling, bitterheid e.d.) afrekent, is de wortel van de verslaving niet verwijderd. De boom zal blijven doorgroeien zolang de wortel blijft zitten. God toonde me dat ik moest afrekenen met de wortel; eigenliefde of zelfzucht. Zolang er niet met die wortel is afgerekend, kunnen we de zegeningen van het Evangelie niet ervaren zoals God die bedoeld heeft.

Het eigen IK staat lijnrecht tegenover de natuur (of gezindheid) van Christus. Het eigen IK moet sterven en we moeten de Christusnatuur binnenlaten om die plaats in te nemen. Wees realistisch ten opzichte van je IK. Overschat je geestelijke toestand niet. Ik wil niemand onder het oordeel brengen, want God is genadig. Hij blijft liefdevol en genadig met ons doorgaan. Maar misleid jezelf ook niet, door te denken dat je geestelijk verder bent dan je werkelijk bent. Ga na in hoeverre het eigen IK nog steeds de heerschappij voert in jouw leven, want daarin zul je het antwoord vinden.

In Mattheüs 16:24-25 zegt Jezus hoe we Hem moeten volgen en de eerste stappen die je moet nemen: Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Jezus heeft gezegd: Indien iemand achter Mij wil komen... Wat is dan de eerste stap die je moet zetten? Jezelf verloochenen. Dit betekent: nee zeggen tegen jezelf. Het tweede wat je moet doen is je Kruis opnemen. God legt het Kruis niet op je, Hij legde het ook niet op Jezus. Jezus nam het zelf op Zich.

Wat is jouw Kruis? Ik geef je twee definities: Het Kruis is de plaats waar (iedere dag weer) Gods wil en de jouwe elkaar kruisen. De andere is: Het Kruis is de plaats waar je sterft. God heeft een specifiek Kruis voor ieder van ons.

Het Grieks zegt over het woord zelfverloochening: uw ziel verloochenen. Volgens de meeste Bijbelcommentaren zijn de functies van de ziel: de wil, het verstand en het gevoel. De ziel zegt voortdurend: ‘IK wil, IK denk, IK voel...’. Als je jezelf verloochent, zeg je: ‘Niet wat IK wil, maar wat God wil... Niet wat IK denk, maar wat God zegt... Niet wat IK voel, maar wat de Heilige Geest mij ingeeft...’.

Dit zijn dus de drie gebieden waar je zelfverloochening in praktijk kunt brengen. Als je dat hebt gedaan, kun je Jezus volgen. In dat proces kun je Filippenzen 4:13 nazeggen: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.


Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U mij leert om – juist in de praktijk van alledag – nee te zeggen tegen mezelf, in mijn gezin, op mijn werk, in mijn familie en in de buurt waar ik woon. Laat mij in alle situaties Uw gedachten denken en laat mij in al mijn communicatie spreken vanuit Uw hart! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

Er wordt gewerkt aan het herstarten van DPM in Macedonië: verschillende nieuwe boeken worden voorbereid voor de druk. Bid dat al het voorbereidende werk op tijd klaar zal zijn en om goede afspraken met de plaatselijke drukkers en het voorgangersechtpaar dat de boeken zal verspreiden.