Shop Doneer

De zegen van Abraham voor jou en mij

Leestijd: 2 min.

De komende dagen zullen we kijken naar het vijfde aspect van de omwisseling aan het kruis: we gaan van vloek naar zegen. Dit wordt expliciet genoemd in Galaten 3:13-14:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Hier zien we de omwisseling: iedere vloek die op ons had moeten komen, kwam in plaats daarvan op Jezus, zodat alle zegeningen die Hem toekwamen, voor ons beschikbaar werden. In feite werd Jezus tot een vloek gemaakt in onze plaats, zodat wij de 'zegen van Abraham' konden ontvangen. Op welke manieren was Abraham gezegend? Genesis 24:1 geeft ons het antwoord: Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend. De zegen van Abraham - die door Christus tot de heidenen (de niet-Joden, ons dus) is gekomen, omvat dus alle gebieden van ons leven, en die zegen kwam voor ons beschikbaar door geloof in de omwisseling die plaatsvond toen Jezus voor ons een vloek werd aan het kruis.

Om de eigenschappen van vloeken en zegeningen te kunnen analyseren, moeten we terug naar het begin van dit hoofdstuk uit Galaten, het Bijbelboek waarin onderstaand 'sleutelvers' staat:

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? (Galaten 3:1)

Enkele verzen later herinnert Paulus de Galaten aan Hem Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt (vers 5). Vandaag zouden we deze mensen waarschijnlijk 'charismatische' of 'Geestvervulde' christenen noemen. Toch zei Paulus hier dat ze 'betoverd' waren. Hoe verbazingwekkend! Waarom zei hij dat? Omdat ze het zicht op het kruis verloren waren. "Jezus Christus was u toch duidelijk als gekruisigd voor de ogen geschilderd!" zegt Paulus.

Het is zo belangrijk dat we nooit het zicht op Jezus' volbrachte werkt aan het kruis verliezen, maar dit altijd centraal houden in ons hele leven. Uit dit gedeelte uit Paulus' Galaten brief leren we zelfs dat het de bovennatuurlijke misleiding door toverij weghoudt. Hier zullen we de komende dagen dieper op ingaan.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat ik in Christus deel mag hebben aan de zegen van Abraham. Ik wil graag leven vanuit de bovennatuurlijke kracht van Uw Geest; help mij om Uw offer aan het kruis altijd voor ogen te houden. Dank U voor het kruis, waarin alle voorziening en bovennatuurlijke kracht ligt die ik ooit nodig zal hebben. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.