Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De zelfvernedering van Jezus, ons voorbeeld

Leestijd: 3 min.

Een indrukwekkend Bijbelgedeelte schildert een beeld van wat deze bevrijding en het leven daarnaar, in de praktijk inhoudt:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Filippenzen 2:5-8)

In vers 7-9 beschrijft Paulus de zelfvernedering van Jezus in zeven neerwaartse stappen die Hij zette tot aan Zijn kruisdood:

 • Stap 1: Hij heeft zichzelf ontledigd. Het Grieks zegt: ,,Hij maakte zichzelf leeg.'' Charles Wesley schreef dat Hij 'zichzelf van alles leegmaakte, behalve van liefde.'
 • Stap 2: Hij nam de gestalte van een slaaf aan. Om een slaaf (of dienstknecht) te zijn had hij ook een engel kunnen worden - maar Hij moest nog verder afdalen.
 • Stap 3: Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij nam de menselijke natuur aan.
 • Stap 4: Hij is in gedaante als een mens bevonden. Dit betekent naar mijn mening dat toen Hij verscheen in de straten van Nazareth niets Hem onderscheidde van de andere mannen en vrouwen.
 • Stap 5: Hij heeft zich vernederd. Niet alleen was Hij een mens, maar ook nog een nederig mens. Geen priester of heerser - een timmerman.
 • Stap 6: Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij leefde niet alleen als mens, maar stierf als mens.
 • Stap 7: Hij stierf de ultieme dood - de dood aan het kruis.

De volgende drie verzen van Filippenzen 2 beschrijven hoe Jezus zeven maal verhoogd werd:

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (vers 9-11)

Let op het 'daarom' aan het begin... Waarom verhoogde God Jezus? Omdat Hij Zichzelf vernederde. Jezus zei dat wie zichzelf zal vernederen, verhoogd zal worden (Mattheüs 23:12). Zelfvernedering is de gegarandeerde weg om verheerlijkt, verhoogd, te worden. God heeft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen op Zich genomen. Hoe lager je afdaalt, hoe hoger je zult eindigen. Jouw deel van het proces is jezelf te vernederen, Gods deel is dat Hij je zal oprichten en verhogen. Dit zijn de zeven opwaartse fasen van de verhoging van Jezus:

 • Stap 1: God heeft Hem bovenmate verhoogd.
 • Stap 2: God gaf Hem een naam boven alle naam.
 • Stap 3: In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen.
 • Stap 4: Alles in de hemel zal buigen.
 • Stap 5: Alles op aarde zal buigen.
 • Stap 6: Alles onder de aarde zal buigen.
 • Stap 7: Elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ook mijn tong belijd dat U, Jezus Christus, de Heer bent, tot glorie en eer van God de Vader! Ik prijs U en verheerlijk U, om het geweldige voorbeeld dat U mij gaf. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.