sluit
Shop Doneer

Deel zijn van Gods gezin (vervolg)

Leestijd: 1 min.
Gisteren eindigden we met het prachtige vers:
.. een God Die eenzamen een thuis biedt (Psalm 68:7)
Ben je wel eens eenzaam? Miljoenen mensen zijn het. Zij beseffen niet, dat God de eenzamen een familie wil geven. Gods doel is jou onder te brengen in een familie. Door dat te doen breekt Hij de ketenen die je binden en geeft Hij je geluk. Alleen mensen die Gods heerschappij afwijzen, zullen moeten leven in een dor land. .. die uitleidt wie in boeien gevangen zijn; maar de opstandigen wonen in een dor land. (Psalm 68:7b) Misschien voel je je al deel van Gods familie. Of misschien vraag je je af hoe je een deel kunt worden van Gods familie. Je kunt je voegen bij allerlei groepen, die zich allemaal anders noemen: kerk, gemeenschap, gemeente, huisgroep enzovoorts. Maar de naam doet er niet toe. Het is goed erop voorbereid te zijn, dat het niet altijd meevalt om een groep te vinden die je inderdaad volledig accepteert en je het gevoel geeft dat je welkom bent, de perfecte kerk bestaat niet. Door een deel te worden van een levend organisme, een levend lichaam, kun je echter aan de eenzaamheid ontsnappen en je gevoel van erbuiten te staan achter je laten.. Vind je plaats en je functie en je zult voldoening ervaren. Als je nog geen deel uitmaakt van Gods familie bid dan het eerste gebed. Als je het gebed oprecht bidt, dan beloof ik je, dat er in je leven iets gaat gebeuren. God gaat wat doen. Hij zal je nieuwe leiding en nieuwe contacten geven. Hij zal nieuwe deuren voor je openen. Hij zal je deel doen uitmaken van Zijn familie, Zijn Lichaam. Als je al deel uitmaakt van Gods familie, dank Hem daar voor! (het tweede gebed)
Vader, ik verlang ernaar te 'verblijven in Uw huis' - om deel uit te maken van een geestelijk gezin van toegewijde gelovigen. Als er obstakels in mij zijn, vraag ik U deze te verwijderen. Leid me naar een groep waar dit verlangen van mij vervuld kan worden en help me om de noodzakelijke toewijding aan hen te doen. Amen.