Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Delen in Gods geheimen

Leestijd: 2 min.
Ongeacht onze eigen denominatie of kerk en ongeacht hoe we naar God toe reageren, we zagen in de eerdere overdenkingen dat we 'verheugen' en 'beven' - twee werkwoorden die tegenovergesteld lijken aan elkaar - moeten samenvoegen om te leven vanuit de vreze des Heren. In Psalm 25:12,14 staat:
Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen , Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
God zal degene die Hem vreest, onderwijzen; Hij zal hem onderwijzen in de weg die Hij kiest.
Keer op keer heb ik mensen verteld dat we ons kunnen laten inschrijven op een Bijbelschool of seminarie, maar dit geen garantie is dat de Heer ons zal onderwijzen, omdat de Heer Zijn studenten uitkiest op basis van hun karakter. En de belangrijkste norm daarvoor is de vreze des Heren.
Vers 14 bevat naar mijn mening één van de meest verbazingwekkende uitspraken van de hele Bijbel: Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen. De 'New International Version' vertaalt dit als volgt: De Heer deelt Zijn geheimen met wie Hem vrezen... Wat een voorrecht om te delen in de geheimen van de Heer!
De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand ... (Psalm 19:10a).
De vreze des Heeren is rein (of, zoals andere vertalingen het weergeven: reinigend...). Wat een prachtige verklaring. Er ligt een reinigende kracht in de vreze des Heren. Ze houdt ons af van de bezoedeling en het bederf dat door de zonde heerst in deze wereld.
De wereld waarin wij leven, is heel erg bedorven. We maken ons zorgen over de milieuverontreiniging, die vervuiling geeft in de natuur en de hele natuurlijke wereld. En hoewel dit natuurlijk erg is, nog veel erger is de verontreiniging op geestelijk gebied, omdat die vervuiling invloed heeft tot in de eeuwigheid. Heel veel van wat we horen, lezen of zien op televisie - en veel van wat ons omringt op onze werkplekken en mogelijk zelfs in onze huiskamers - is onrein. Onreinheid breekt onze morele structuur af. We hebben iets nodig wat ons beschermt - iets wat ons behoedt voor het bederf in de wereld.
De psalmist wijst ons op Gods voorziening: De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand. De vreze des Heren kent geen einde; ze is oneindig. Het is een voortdurende voorwaarde van God en een voortdurende voorziening van God.

Hemelse Vader, dank U wel dat U Zelf voortdurend voorziet in datgene wat we nodig hebben om ons te beschermen tegen de corruptie en het bederf dat eigen is aan deze wereld. Dank U wel dat de vreze des Heren mijn oog voortdurend wijst op Uw komende Koninkrijk, terwijl ik in het hier en nu mag leven vanuit Uw kracht en overwinning! Amen.