Shop Doneer

Dingen van eeuwige waarde

Leestijd: 2 min.

Jezus als Hoofd betekent dat we Hem toebehoren, inclusief alles wat ons is gegeven. Het betekent ook dat we niet onze eigen weg moeten gaan, maar Zijn leiding moeten volgen.

Kijk eens naar Filippenzen 2:16. Paulus zegt hier:

… dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en me niet voor niets heb afgemat. (NBV)

Stel je voor dat je je hele leven werkt aan je eigen plannen en projecten, en je op ‘de dag van Christus’ zult ontdekken dat je tevergeefs hard hebt gewerkt en je voor niets hebt afgemat. Ik heb het grootste deel van mijn leven gewijd aan het dienen van de Heer en ik wil niet eindigen met een nul als ik voor God sta.

Paulus waarschuwde ons in 1 Korinthe 3:12-15 dat je met nutteloze materialen kunt bouwen: hout, hooi, stro; maar er komt een vuur dat het in een oogwenk zal verteren. ‘Je zult zelf behouden worden’, schrijft Paulus. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat alles wat God niet heeft geïnitieerd, zal worden verbrand omdat het in strijd is met de principes die Hij heeft vastgelegd.

In de volgende overdenkingen kijken we naar het tegenovergestelde hiervan: naar een leven dat succesvol is in Gods ogen. Maar mag ik je nu al een indringende vraag stellen? Hoeveel heeft God werkelijk in jouw individuele leven geïnitieerd? Ga bij jezelf eens na bij welke dingen je op dit moment betrokken bent, dingen waaraan je je tijd, energie en geld besteedt. Heeft God daar het initiatief voor genomen?

Gebed van de dag

Liefdevolle Heer, ik bid dat U mij doorzoekt door Uw Heilige Geest en alles aan het licht brengt wat U niet geïnitieerd hebt, maar waaraan ik momenteel wel mijn tijd, geld en energie geef. Help mij om mij volledig aan U over te geven, om Uw aangezicht te zoeken en mij aan Uw leiding te onderwerpen. Heer, ik weet dat wat U voor mij kiest uiteindelijk het beste is en eeuwige waarde zal hebben. In Jezus’ Naam, Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.