Shop Doneer

Dood voor de zonde, maar levend

Leestijd: 2 min.
We hebben gisteren gezien dat onze nieuwe mens in de Heer Jezus 'rechtens' vrij is van zonde. We gaan vandaag nog even verder met de tekst die we gisteren lazen in Romeinen 6: Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. (vers 8-10) Dit is het historische feit: in Jezus zijn we dood voor de zonde, maar (voortaan) levend voor Hem. Dat is de praktische toepassing, die we ook lezen in vers 11: Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wél dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. (vers 11) Je kent nu de feiten en moet ze gaan toepassen. Onze oude mens is gekruisigd. God heeft dat gedaan. Maar jij moet jezelf als dood beschouwen voor de zonde, door geloof in Jezus. Jij moet dat doen. Als je dat niet doet, blijf je een slaaf van je oude mens. Stel je eens de ergste zondaar voor - het kerkvolk loopt er met een wijde boog omheen. Hij vloekt en scheldt, drinkt whisky alsof het water is, rookt als een schoorsteen en gaat slecht om met zijn vrouw en kinderen. Op een dag worden zijn vrouw en kinderen christen. Op zondagavond glippen ze de deur uit voor een plaatselijke kerkdienst. Terwijl ze weglopen, zien ze hem zitten in zijn luie stoel met een sigaret in zijn mond en een fles whisky op het tafeltje naast hem, kijkend naar weinig verheffende films. Op het moment dat ze voorbij lopen, scheldt hij hen na... Ze genieten van een heerlijke avond in de gemeente en komen zingend thuis. Ze lopen de voordeur binnen en verwachten dat hij zal staan schelden. Maar dat gebeurt niet. De rook kringelt nog omhoog van de asbak, maar hij rookt niet. Er zit nog whisky in de fles, maar hij drinkt niet. En hij kijkt niet eens naar de vunzige video op tv. Waarom niet? Hij heeft een hartaanval gekregen en is gestorven terwijl ze de deur uit waren. Nu is hij dood voor de whisky. Dood voor de sigaretten. Dood voor het schelden en dood voor de smerige films. De zonde oefent geen aantrekkingskracht meer op hem uit. De zonde lokt niet langer een reactie uit van hem. Want hij is dood. We zagen de vermaning in Rom. 6:11: Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wél dood zijt voor de zonde. Wat betekent dat? Dat de zonde geen aantrekkingskracht meer voor je heeft. De zonde maakt geen reactie meer bij je los. Zonde heeft geen macht meer over jou. Hoe komt dat? Door geloof in wat Jezus deed aan het kruis. Daardoor is onze oude mens, die crimineel en zondaar, samen met Hem geëxecuteerd. En wij zijn ook met Hem opgestaan in een nieuw leven, in onze nieuwe mens...


Hemelse Vader, dank U wel voor het wonder van de nieuwe mens die ik in Christus heb aangedaan, en dat elk aspect van mijn leven in lijn komt met die nieuwe werkelijkheid! Ik prijs U dat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in mijn leven! Amen.