Shop Doneer

Door belijden Gods voorziening ontvangen

Leestijd: 3 min.

De manier waarop we de juiste zegening toepassen, er als het ware in binnentreden, is door 'belijden'. De Bijbel geeft ons vele duidelijke, positieve uitspraken waardoor we ieder aspect van Gods voorziening kunnen ontvangen. Door deze in geloof in ons hart te ontvangen en met onze mond te belijden, zullen we ze ook werkelijk ervaren.

Vaak valt satan christenen aan met gevoelens van veroordeling en minderwaardigheid. We kunnen zelfs gaan twijfelen of God wel van ons houdt. Deze satanische aan­vallen moeten we overwinnen door de Bijbelteksten te belijden die onze aanklager het zwijgen zullen opleggen. Bijv.:

- Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn,... (Rom. 8:1)

- God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.(Rom. 5:8)

- En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.(1 Joh. 4:16)

Op grond van deze Bijbelteksten leg ik een per­soonlijke belijdenis af: ,,Ik ben in Christus Jezus; daarom sta ik niet onder veroordeling... God heeft Zijn liefde voor mij bewezen doordat Christus voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was... Ik ken en geloof de liefde die God voor mij heeft...’’ Terwijl ik alle negatieve gevoelens weersta en deze positieve, Bijbelse belijdenis blijf doen, worden de veroordeling en minderwaardigheid die ik ervaar ver­vangen door vrede en acceptatie.

Misschien ligt onze nood op het gebied van lichamelijke gezondheid. De Bijbel zegt ons over Jezus:

- Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen (Matth. 8:17).

- Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petr. 2:24).

Deze uitspraken leggen de basis voor onze belijdenis die op dit gebied van toepassing is. Iedere keer dat ziekte dreigt, antwoord ik met een positieve belijdenis, in plaats van me in mijn gedachten voortdurend te richten op de symptomen: ,,Jezus Zelf heeft mijn zwakheden op Zich genomen en mijn ziekte heeft Hij gedragen en door Zijn striemen ben ik genezen.’’ In het begin ben ik wellicht wat onzeker. Dit komt door het spanningsveld tussen de duidelijk aanwezige symptomen van mijn lichaam en de onveranderlijke waarheden van Gods Woord. Maar als ik Gods waarheid blijf belijden, dan wordt die waarheid een deel van mijzelf (net zoals met de tafel van vermenigvuldiging). Zelfs als ik midden in de nacht wakker wordt met de symptomen van ziekte in mijn lichaam, dan legt mijn geest toch de juiste belijdenis af: "Door Zijn striemen ben ik genezen."

Als mijn nood op een ander gebied ligt, leg ik de belijdenis af voor dat gebied. Als ik bijvoorbeeld door een periode ga van geldgebrek, herinner ik mezelf aan 2 Korinthiërs 9:8 waar staat: En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Ik weiger met mijn angst of bezorgdheid bezig te zijn. Ik blijf God danken dat de standaard, die de Bijbel mij openbaart, overvloed is. Als ik aan die belijdenis vasthoud, zal God zo ingrijpen dat de waarheid van Zijn Woord werkelijkheid wordt in mijn financiële situatie.

En met de mond belijdt men tot behoudenis (Romeinen 10:8-10, NBG) Het woord dat hier vertaald is met behoudenis, houdt ook bevrijding, genezing en Gods voorziening in. Op deze manier, gebied na gebied, nood na nood, situatie na situatie, belijd ik tot behoudenis, bevrijding, genezing of voorziening. Ieder probleem dat we ontmoeten, wordt een stimulans om de juiste belijdenis af te leggen, zodat Gods antwoord op het probleem de ruimte krijgt. Hoe vollediger en consequenter ons belijden is, hoe groter de vreugde is die we ervaren door onze redding.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat ik niet hoef te zien op de omstandigheden, maar dat ik bij alle problemen die op mijn pad komen, Uw waarheid mag belijden. Wilt U mij helpen om de juiste Bijbelteksten te vinden en ze mij eigen te maken, zodat ik Uw waarheid in mijn hart mag meedragen. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd


ISRAËL

  • Bid dat de Heer Dereks Hebreeuwse, Arabische en Russische materiaal zal gebruiken om veel mensen tot redding te brengen en tot een diepe wandel met Hem.
  • Bid om een toenemende bekendheid en meer gebruik van de verschillende sociale media waar de mensen toegang kunnen krijgen tot Dereks onderwijs.